telegram Facebook Twitter instagram Youtube

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
Про зміну поштового індексу
Для вдосконалення пересилання письмової кореспонденції Сумській обласній раді присвоєно персоналізований індекс.
У зв’язку з цим для забезпечення своєчасної доставки письмової кореспонденції до Сумської обласної ради з 01.06.2024 року просимо вказувати наступну адресу: майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40601.
Дякуємо за співпрацю.

Класифікатор звернень громадян, затверджений Апаратом Верховної Ради України

I.  Характеристика звернення

1. За формою надходження

1.1       Поштою
1.2       На особистому прийомі
1.3       Через уповноважену особу
1.4       Через органи влади
1.5       Через засоби масової інформації
1.6       Від інших органів, установ, організацій

2. За ознакою надходження

2.1       Первинне
2.2       Повторне
2.3       Дублетне
2.4       Неодноразове
2.5       Масове

3. За видами

3.1       Пропозиція (зауваження)
3.2       Заява (клопотання)
3.3       Скарга

4. За статтю авторів звернень

4.1       Чоловіча
4.2       Жіноча

5. За суб’єктом

5.1       Індивідуальне
5.2       Колективне
5.3       Анонімне

6. За типом

6.1       Телеграма
6.2       Лист
6.3       Усне

7. За категоріями авторів звернень

7.1       Учасник війни
7.2       Дитина війни
7.3       Інвалід Великої Вітчизняної війни
7.4       Інвалід війни
7.5       Учасник бойових дій
7.6       Ветеран праці
7.7       Інвалід I групи
7.8       Інвалід II групи
7.9       Інвалід III групи
7.10     Дитина-інвалід
7.11     Одинока мати
7.12     Мати-героїня
7.13     Багатодітна сім’я
7.14     Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи
7.15     Учасник ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС
7.16     Герой України
7.17     Герой Радянського Союзу
7.18     Герой Соціалістичної Праці
7.19     Дитина
7.20     Інші категорії

8. За соціальним станом авторів звернень

8.1       Пенсіонер
8.2       Робітник
8.3       Селянин
8.4       Працівник бюджетної сфери
8.5       Державний службовець
8.6       Військовослужбовець
8.7       Підприємець
8.8       Безробітний
8.9       Учень, студент
8.10     Служитель релігійної організації
8.11     Особа, що позбавлена волі; особа, воля якої обмежена
8.12     Інші

9. За результатами розгляду

9.1       Вирішено позитивно (вжито заходів)
9.1.1    Задоволено
9.1.2    Задоволено частково
9.1.3    Вживається заходів
9.2       Відмовлено у задоволенні
9.3       Дано роз’яснення
9.4       Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України “Про звернення громадян”
9.5       Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян”
9.6       Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян”
9.7       Чекати остаточної відповіді

II.  Основні питання, що порушуються у зверненнях громадян

Індекс          Зміст питання

010. Промислова політика

011      Розробка та реалізація державних програм розвитку промисловості
012      Державна підтримка промислових підприємств: пільгове оподаткування та кредитування галузі, сприяння експорту промислових товарів тощо
013      Інноваційна політика розвитку машинобудівництва, модернізація виробництва та пом’якшення її соціальних наслідків
014      Подолання енергетичної залежності промислового виробництва
015      Діяльність промислових підприємств
016      Ціноутворення на енергоносії (робота галузей паливно-енергетичного комплексу)
018      Інші питання промислової політики
019      Пропозиції про зміни в законодавстві

020. Аграрна політика і земельні відносини

021      Виробництво сільськогосподарської продукції, державна політика в галузі сільського господарства, підтримка сільськогосподарських товаровиробників та переробників, реформування аграрної сфери
022      Діяльність сільськогосподарських підприємств, права та обов’язки їх учасників, орендні відносини
023      Товарне селянське (фермерське) господарство, матеріальне забезпечення, фінансова підтримка
024      Індивідуальне землекористування, садово-городні товариства, особисте підсобне господарство
025      Соціальний розвиток села
026      Право власності на землю, приватизація земельних ділянок, набуття на підставі цивільно-правових угод, безоплатної передачі, прийняття спадщини, виділення паю
027      Право земельного сервітуту, добросусідство, захист прав на землю, вирішення земельних спорів
028      Інші питання аграрної політики і земельних відносин
029      Пропозиції про зміни в законодавстві

030. Транспорт і зв’язок

031      Робота комунального та державного пасажирського автотранспорту
032      Робота залізничного транспорту
033      Робота приватних автоперевізників
034      Робота авіаційного транспорту
035      Телефонізація житла, діяльність ВАТ “Укртелеком” та приватних телефонних компаній
036      Діяльність “Укрпошти”, тарифи на послуги звязку
037      Функціонування національних та приватних теле- і радіо компаній, послуги Інтернету
038      Інші питання транспорту і зв’язку
039      Пропозиції про зміни в законодавстві

040. Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, регіональна політика та будівництво, підприємництво

041      Приватизація державної і комунальної власності, зловживання при проведенні приватизації, акціонуванні підприємств та організацій, захист прав акціонерів
042      Банкрутство підприємств, процедура санації, діяльність арбітражних керуючих і ліквідаторів, рейдерство
043      Забезпечення прожиткового мінімуму, цінова політика, відшкодування державою втрат громадян від інфляції
044      Розвиток підприємництва, діяльність комерційних структур, зовнішньоекономічна політика, захист економічних прав і законних інтересів України та суб’єктів її зовнішньоекономічної діяльності
045      Інвестиційна політика, створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон
046      Регіональна політика, розвиток територій
047      Будівництво, містобудування, архітектура, промисловість будівельних матеріалів
048      Інші питання економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва, підприємництва
049      Пропозиції про зміни в законодавстві

050. Фінансова, податкова, митна політика

051      Бюджетний процес
052      Діяльність державних і комерційних банків інших фінансових установ, забезпечення прав вкладників
053      Повернення заощаджень, їх індексація
054      Податкова політика, діяльність податкової адміністрації, податкової міліції
055      Митна політика, діяльність митної служби
056      Отримання позики
058      Інші питання фінансової, податкової, митної політики
059      Пропозиції про зміни в законодавстві

060. Соціальний захист

061      Призначення, перерахунок, виплата трудової, соціальної пенсії
062      Визначення соціального статусу (ветеран праці, ліквідатор, учасник війни інше)
063      Надання пільг особам, які мають на це право
064      Отримання автотранспорту, інвалідних візків, протезування
065      Забезпечення санаторно-курортними путівками, їх компенсація
066      Отримання соціальних виплат, субсидій
067      Надання матеріальної допомоги
068      Реабілітації та соціального захисту інвалідів
069      Влаштування в заклади соціального захисту, діяльність інтернатів, УТОС, УТОГ
069.1   Дії та бездіяльність працівників органів соціального захисту населення та Пенсійного Фонду України
069.2   Інші питання соціального захисту
069.3   Пропозиції про зміни в законодавстві

070. Праця і заробітна плата

071      Діяльність служб зайнятості населення, працевлаштування, допомога по безробіттю
072      Звільнення, поновлення на роботі
073      Організація і охорона праці, дотримання роботодавцем законодавства про працю
074      Оплата праці, виплата зарплати, відпускних, розрахунку при звільненні, погашення заборгованості
075      Призначення, виплата регресу
076      Трудова міграція, праця за кордоном, гарантії, соціальний захист
078      Інші питання праці і заробітної плати
079      Пропозиції про зміни в законодавстві

080. Охорона здоров’я

081      Робота МСЕК, визначення групи інвалідності
082      Робота лікувально-профілактичних закладів
083      Забезпечення засобами лікування та протезування
084      Направлення на лікування до медичних установ в Україні та за кордоном
085      Відмова у безоплатному лікуванні
086      Вартість медичних послуг та страхування
087      Мережа лікарняних установ та забезпечення їх медичним обладнанням
088      Дії та бездіяльність працівників охорони здоровя, неналежне ставлення до хворих
089.1   Інші питання охорони здоров’я
089.2   Пропозиції про зміни в законодавстві

090. Комунальне господарство

091      Плата за житло та комунальні послуги, тарифи
092      Опалення, газифікація, забезпечення паливом
093      Водопостачання, забезпечення питною водою
094      Благоустрій території, будівництво і ремонт доріг
095      Експлуатація, утримання, ремонт державного і житлового фонду та комунальних мереж
096      Забезпечення електроенергією
097      Дії та бездіяльність працівників комунальних служб та житлово-експлуатаційних організацій
098      Інші питання комунального господарства
099      Пропозиції про зміни в законодавстві

100. Житлова політика

101      Державна житлова політика, будівництво житлового фонду
102      Надання житла громадянам, що мають право на його одержання
103      Індивідуальне житлове будівництво, житлові кредити (іпотека)
104      Передача житлових будинків, гуртожитків у комунальну власність (крім військових)
105      Порушення житлового законодавства, норм забудови та реконструкції житла
106      Приватизації, купівлі, продажу, оренди, обміну житла
108      Інші питання житлової політики
109      Пропозиції про зміни в законодавстві

110. Екологія та природні ресурси

111      Ліквідація радіаційного забруднення, реалізація плану робіт зі зняття ЧАЕС із експлуатації
112      Ліквідація наслідків стихійного лиха, екологічної катастрофи, епізоотії
113      Охорона повітряного басейну, лісів та водоймищ, прирічкових територій, природних копалин
114      Нераціональне використання земель, їх рекультивація
115      Збереження парків, скверів, зелених насаджень
116      Забруднення довкілля підприємствами, захоронення технологічних відходів, техногенна безпека, утилізація і знешкодження вибухонебезпечних та токсичних речовин, побутових відходів
117      Використання природних родовищ, копалин
118      Інші питання екології та природних ресурсів
119      Пропозиції про зміни в законодавстві

120. Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян

121      Діяльність органів юстиції, нотаріату та реєстрації актів громадянського стану
122      Скарги на дії працівників міліції та органів ДАІ
123      Скарги на незаконні методи ведення слідства, тяганину із слідством
124      Скарги на дії працівників органів прокуратури
125      Скарги на судові рішення та вироки
126      Скарги на тяганину в судах
127      Скарги на дії суддів
128      Призначення суддів
129      Діяльність виконавчої служби (виконання судових рішень)
129.1   Скарги на незаконне утримання під вартою
129.2   Порушення законодавства про звернення громадян, захист прав людини у міжнародних організаціях
129.3   Громадянства, помилування
129.4   Захист прав споживачів
129.5   Інші питання забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян
129.6   Пропозиції про зміни в законодавстві

130. Сім’я, діти, молодь, гендерна рівність, фізична культура і спорт

131      Усиновлення дітей, встановлення опіки та піклування над ними, влаштування у дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї
132      Виховання молоді, дозвілля, позашкільна освіта
133      Фізична культура і спорт, мережа спортивних закладів, спортивних майданчиків, фізичне виховання в середніх і вищих навчальних закладах
134      Стосунки в сім’ї, гендерна рівність
138      Інші питання сім’ї, дітей, молоді, гендерної рівності, фізичної культури і спорту
139      Пропозиції про зміни в законодавстві

140. Культура та культурна спадщина, туризм

141      Культура та мистецтво, народні промисли
142      Фінансування культури, відновлення історичних пам’яток, меценатство, спонсорство
143      Діяльність закладів культури
144      Захист культурної спадщини, відповідальність за знищення пам’яток культури
145      Розвиток туризму, робота туристичних операторів
148      Інші питання культури та культурної спадщини, туризму
149      Пропозиції про зміни в законодавстві

150. Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність

151      Пільгове кредитування здобуття вищої освіти, зарахування, переведення на бюджетну (безоплатну) основу навчання
152      Робота дитячих, дошкільних, середніх, спеціальних та вищих навчальних закладів, освітні програми, тестування
153      Наукові дослідження, винаходи, розробки та їх впровадження, діяльність НАН України, ВАК, присудження наукових ступенів та вчених звань
154      Захист інтелектуальної власності, реєстрація авторського права
155      Інноваційна діяльність (фінансування та впровадження нових технологій)
158      Інші питання освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності
159      Пропозиції про зміни в законодавстві

160. Інформаційна політика, діяльність засобів масової інформації

161      Реклама в ЗМІ
162      Тематика та якість телевізійних і радіо передач, публікацій
163      Державна інформаційна політика, реформа в ЗМІ, громадське телебачення
164      Діяльність місцевих та регіональних операторів кабельного телебачення
165      Розвиток та впровадження сучасних інформаційних технологій, доступ до інформації, поширення мережі Інтернет
166      Книговидавництво
168      Інші питання інформаційної політики, діяльності засобів масової інформації
169      Пропозиції про зміни в законодавстві

170. Діяльність об’єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини

171      Діяльність політичних партій
172      Діяльність об’єднань громадян, правозахисних організацій тощо
173      Діяльність профспілок
174      Діяльність благодійних фондів
175      Міжконфесійні стосунки
176      Будівництво, повернення та володіння культовими спорудами
177      Взаємовідносини церкви і держави, забезпечення прав віруючих
178      Інші питання діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин
179      Пропозиції про зміни в законодавстві

180. Діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України

181      Діяльність Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
182      Скарги на дії народних депутатів України
183      Схвалення діяльності народних депутатів України
184      Відгуки щодо суспільно-політичних подій в країні та за кордоном
185      Діяльність Президента України
186      Діяльність Кабінету Міністрів України та його членів
187      Нагородження, присвоєння почесних та інших звань
188      Інші питання діяльності Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України
189      Пропозиції про зміни в законодавстві

190. Діяльність центральних органів виконавчої влади

191      Робота міністерств та інших центральних органів виконавчої влади
192      Дії та бездіяльність посадових осіб центральних органів виконавчої влади або перегляд їхніх рішень
198      Інші питання діяльності центральних органів виконавчої влади
199      Пропозиції про зміни в законодавстві

200. Діяльність місцевих органів виконавчої влади

201      Діяльність місцевих державних адміністрацій
202      Дії та бездіяльність посадових осіб місцевих органів виконавчої влади або перегляд їхніх рішень
208      Інші питання діяльності місцевих органів виконавчої влади
209      Пропозиції про зміни в законодавстві

210. Діяльність органів місцевого самоврядування

211      Діяльність сільських, селищних, міських, районних у містах рад та їх виконавчих органів
212      Діяльність обласних, Київської та Севастопольської міських рад
213      Неправомірні дії та рішення посадових осіб органів місцевого самоврядування
214      Встановлення місцевих податків та зборів
215      Проведення місцевих референдумів
216      Реформа органів місцевого самоврядування
218      Інші питання діяльності органів місцевого самоврядування
219      Пропозиції про зміни в законодавстві

220. Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні відносини

221      Збройні сили, їх реформування, перехід до професійної армії
222      Діяльність державної прикордонної служби
223      Функціонування мов, мовна політика, захист державної мови
224      Міждержавні відносини України
225      Питання національних меншин
226      Вступ до НАТО, СОТ, ЄС, інші напрямки зовнішньої політики
228      Інші питання обороноздатності, суверенітету, міждержавних і міжнаціональних відносин
229      Пропозиції про зміни в законодавстві

230. Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій

231      Конституція України, закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України
232      Референдуми
233      Конституційна реформа
234      Адміністративна реформа
235      Вибори народних депутатів України
236      Вибори Президента України
237      Вибори органів місцевого самоврядування, сільських, селищних, міських голів
238      Адміністративно-територіальний устрій
239      Питання виборчого права, діяльність виборчих комісій
239.1      Пропозиції про зміни в законодавстві

240. Факти корупції

241      В органах виконавчої влади
242      В органах місцевого самоврядування
243      У правоохоронних органах

250. Інше

251      Отримання подарунків
252      Отримання фотокарток, автографів
253      Привітання з нагоди свят

Останнє оновлення на П'ятниця, 11 березня 2011, 10:30

Про функціонування «Пункту незламності»

 

Документи облради

Go to top