telegram Facebook Twitter instagram Youtube

Управління майном Сумської обласної ради оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів малої приватизації

1. Назва об’єкта оцінки:

Об’єкт малої приватизації Будівля, Нежитлова будівля, Аптека,площею 107,1 кв. м.  

Балансоутримувач: Комунальне підприємство Сумської обласної ради «Суми-Фарм», код ЄДРПОУ 05399277.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., Лебединський район, с. Василівка, вул. Широка (Комсомольська), 24.

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком - 1.

Балансова залишкова вартість нематеріальних необоротних активів, основних засобів, обєктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2019 - 0,00 грн.

Інформація щодо земельної ділянки: відсутня.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні

Дата оцінки: 31.12.2019.

Замовник: Управління майном Сумської обласної ради.

Платник: Управління майном Сумської обласної ради.

Подібними до об’єкта оцінки об’єкти є – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість).

Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єкта малої приватизації  - Будівля Нежитлова будівля, Аптека, площею 107,1 кв. м -  3000,00 грн.

Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.

2. Назва об’єкта оцінки:

Об’єкт малої приватизації – Будівля, Нежитлова будівля аптеки №12, А-1, площею          90,5 кв.м.

Балансоутримувач: Комунальне підприємство Сумської обласної ради «Суми-Фарм», код ЄДРПОУ 05399277.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., Білопільський район, с. Вири,               вул. Шкільна (Леніна), 3.

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком - 1.

Балансова залишкова вартість нематеріальних необоротних активів, основних засобів, обєктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на  31.12.2019 - 0,00 грн.

Інформація щодо земельної ділянки: відсутня.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.

Дата оцінки: 31.12.2019.

Замовник робіт з оцінки об’єкта: Управління майном Сумської обласної ради.

Платник робіт з оцінки об’єкта: Управління майном Сумської обласної ради.

Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єкта малої приватизації - Будівля, Нежитлова будівля аптеки №12, А-1, площею 90,5 кв.м – 3000,00 грн.

Подібними до об’єкта оцінки об’єкти є – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість).

Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 7 календарних днів.

3. Назва об’єкта оцінки:

Об’єкт малої приватизації Будівля, Нежитлова будівля аптеки, А-1, площею 108,7 кв.м; Сарай, Б; Вбиральня Т; Огорожа, N1-2.

Балансоутримувач: Комунальне підприємство Сумської обласної ради «Суми-Фарм», код ЄДРПОУ 05399277.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., Білопільський район., смт Улянівка,     вул. Центральна (Леніна), 31.

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком - 1.

Балансова залишкова вартість нематеріальних необоротних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2019 - 0,00 грн.

Інформація щодо земельної ділянки: відсутня.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні

Дата оцінки: 31.12.2019.

Замовник робіт з оцінки об’єкта: Управління майном Сумської обласної ради.

Платник робіт з оцінки об’єкта: Управління майном Сумської обласної ради.

Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єкта малої приватизації - Будівля, Нежитлова будівля аптеки, А-1, площею 108,7 кв.м; Сарай, Б; Вбиральня Т;Огорожа,  N1-2 - 3000,00 грн.

Подібними до об’єкта оцінки об’єкти є – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість).

Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.

 

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:

1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;

2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 №2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за №60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47);

3) підтвердних документів. На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення); копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок).

Копії документів, що подаються до управління майном Сумської обласної ради, повинні бути завірені належним чином.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки. У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі.

Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.Усі документи та копії документів посвідчуються підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності та скріплюються печаткою.

Конкурсну документацію слід подавати до Управління майном Сумської обласної ради за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 2, кабінет 21 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

Конкурс відбудеться 13 лютого 2020 року о 10.00 у приміщенні Управління майном Сумської обласної ради за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 2, кабінет 21, телефон для довідок (0542) 700-694.

Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 2, кабінети 14, 15, телефон для довідок (0542) 700-694.

 

Також читайте:

 

 

Останнє оновлення на Понеділок, 17 лютого 2020, 11:20

Про функціонування «Пункту незламності»

 

Документи облради

Go to top