telegram Facebook Twitter instagram Youtube

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
Про зміну поштового індексу
Для вдосконалення пересилання письмової кореспонденції Сумській обласній раді присвоєно персоналізований індекс.
У зв’язку з цим для забезпечення своєчасної доставки письмової кореспонденції до Сумської обласної ради з 01.06.2024 року просимо вказувати наступну адресу: майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40601.
Дякуємо за співпрацю.

Положення про аукціонну комісію з продажу об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області

1. Загальні положення

1.1. Положення про аукціонну комісію з продажу об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (далі – Закон) та визначає порядок створення та діяльності аукціонної комісії з продажу об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області (далі - Об’єкти).

1.2. Аукціонна комісія з продажу Об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області (далі - Комісія) –колегіальний орган, що утворюється наказом начальника управління майном Сумської обласної ради (далі – Орган приватизації) для продажу Об’єктів після прийняття рішення про приватизацію Об’єкта.

1.3. Рішення про приватизацію Об’єкта приймається Органом приватизації шляхом видання відповідного наказу. Інформація про прийняття рішення про приватизацію Об’єкта протягом п’яти робочих днів публікується Органом приватизації на офіційному сайті Сумської обласної ради.

2. Порядок створення та склад Комісії

2.1. Комісія утворюється Органом приватизації протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію Об’єкта у кількості 7 осіб.

2.2. До складу Комісії входять: два представники Органу приватизації та по одному представнику від органу місцевого самоврядування, на території якого знаходиться Об’єкт, трудового колективу підприємства, установи, закладу, на балансі якого обліковується Об’єкт, профільної постійної комісії обласної ради, Департаменту фінансів Сумської обласної державної адміністрації, управління містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації.

2.3. Орган приватизації протягом двох робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію Об'єкта надсилає до відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та закладів письмові запити про залучення їх представників до роботи у складі Комісії.

2.4. Комісія утворюється у складі голови, секретаря та членів Комісії. Голова та секретар Комісії є представниками Органу приватизації. Комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше 5 осіб.

2.5. Зміни у складі Комісії затверджуються Органом приватизації у порядку, визначеному для її створення.

3. Повноваження комісії

3.1. Голова Комісії скликає засідання Комісії, головує на них, дає доручення членам Комісії та виконує інші функції відповідно до законодавства.

3.2. Секретар Комісії організовує підготовку матеріалів для її розгляду, оформляє та подає Органу приватизації протоколи засідань Комісії, забезпечує інформування всіх членів Комісії про дату, час та місце проведення її засідань, виконує інші доручення голови Комісії.

3.3. Секретар Комісії несе відповідальність за правильність ведення та складання протоколів її засідань.

3.4. Комісія у межах своїх повноважень:

3.4.1. Розробляє умови продажу та подає їх на затвердження Органу приватизації.

3.4.2. Визначає стартові ціни та умови продажу об’єкта малої приватизації на аукціонах, передбачених частинами восьмою – одинадцятою статті 15 Закону на підставі вартості, визначеної відповідно до Методики оцінки, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

3.4.3. У разі продажу об’єктів великої приватизації Комісія збирає пропозиції щодо ціни придбання об’єкта приватизації від потенційних учасників аукціону, визначає найвищу ціну, запропоновану учасниками аукціону, і визначає її стартовою ціною.

3.4.4. Здійснює інші функції, передбачені Законом.

3.5. Комісія має право отримувати інформацію в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях стосовно Об'єкта продажу, необхідну для здійснення її повноважень.

4. Організація діяльності та порядок роботи Комісії

4.1. Члени Комісії зобов’язані особисто брати участь у діяльності Комісії, виконувати доручення голови Комісії, надані в межах повноважень Комісії.

4.2. Засідання Комісії вважається правомочним у разі участі в засіданні не менше 2/3 від затвердженого складу.

Рішення Комісії приймається більшістю голосів від затвердженого складу. При рівному розподілі голосів голос голови Комісії є вирішальним.

4.3. Під час кожного засідання Комісії ведеться протокол. Протокол Комісії підписується усіма членами Комісії, присутніми на засіданні, і подається Органу приватизації у триденний строк з дня проведення засідання.

4.5. Діяльність Комісії припиняється наказом начальника Органу приватизації після проведення процедури приватизації Об’єкта.

 

 

 

Останнє оновлення на Четвер, 01 листопада 2018, 09:11

Про функціонування «Пункту незламності»

 

Документи облради

Go to top