telegram Facebook Twitter instagram Youtube

Пошук по документам та регуляторним актам

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта «Про Порядок погодження клопотань про надання надр у користування в Сумській області»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується

Рішення Сумської обласної ради від 16.08.2013 «Про Порядок погодження клопотань про надання надр у користування в Сумській області» (далі - Порядок).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Департамент екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації.

3. Цілі прийняття акта

Ціллю прийняття регуляторного акта було правове регулювання механізму надання погодження суб’єктам господарювання на право користування ділянками надр у межах Сумської області. Затвердження Порядку дозволило впорядкувати, уніфікувати та, як наслідок, скоротити терміни погодження Сумською обласною радою надання надр у користування за рахунок визначення переліку пакету документів та строків їх розгляду.

4. Строки виконання заходів з відстеження

З 01.01.2018 по 20.07.2018

5. Тип відстеження

Стосовно цього акта здійснюється періодичне відстеження його результативності.

6. Методи одержання результатів відстеження

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось шляхом збору статистичних даних.

Проведення статистичних досліджень здійснювалось за такими параметрами:

кількість наданих погоджень на отримання спеціальних дозволів на користування надрами;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання щодо процедури погодження надання надр у користування.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі: аналізу кількості поданих пакетів документів на отримання надр у користування та наданих погоджень Сумською обласною радою;

аналізу рівня поінформованості суб'єктів господарювання щодо чинної процедури погодження клопотань про надання надр у користування.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Показники результативності

01.2017 - 07.2017

01.2018 - 07.2018

Надійшло на розгляд пакетів документів

7

4

Погоджено надання у користування ділянок надр

7

4

 

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання стосовно процедури отримання спеціальних дозволів на користування надрами є достатнім, оскільки від заявників на Сумську обласну раду матеріали не подавались.

Відповідно до чинного поряду надання надр у користування, матеріали подаються лише до Державної служби геології та надр України, яка у свою чергу, пересилає їх на розгляд обласної ради.

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Прийняття регуляторного акта свого часу забезпечило поліпшення роботи обласної ради з питання надання погоджень на користування надрами, встановивши чіткий порядок проходження документів їх комплектність та терміни розгляду.

Починаючи з 2015 року до «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 внесено ряд суттєвих змін.

Вищезгаданою постановою визначається єдина, повна (покрокова) процедура подання матеріалів заявником, терміни їх опрацювання відповідними установами, у тому числі погодження обласними радами, введено принцип «мовчазної згоди» та розширено перелік підстав для прийняття рішення про відмову у наданні дозволу Держгеонадрами України.

Водночас пунктом 18 Порядку передбачено, що у разі внесення змін чи введення в дію нових законодавчих актів з питань надрокористування при розгляді питання про погодження клопотання про надання надр у користування обласна рада керується цими актами, якщо Порядок їм суперечить.

Таким чином, під час опрацювання матеріалів та підготовки проекту рішення обласної ради з питань погодження надання спеціальних дозволів на користування надрами, уповноважений структурний підрозділ Сумської обласної державної адміністрації - Департамент екології та охорони природних ресурсів керується вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2011 р. № 615 (зі змінами).

У зв'язку з вищенаведеним, з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства механізму надання суб’єктам господарювання погоджень на отримання надр у користування пропонуємо визнати Порядок таким, що не відповідає цілям державного регулювання господарської діяльності, а рішення Сумської обласної ради від 16.08.2013 «Про Порядок погодження клопотань про надання надр у користування в Сумській області» - таким, що втратило чинність.

 

Заступник голови                                                                        В.АКПЕРОВ

 

Директор Департаменту екології                                               І.КРИВОЗУБ

та охорони природних ресурсів
Сумської обласної державної
адміністрації

 

Натисніть для завантаження звіту:

 

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта «Про Порядок погодження клопотань про надання надр у користування в Сумській області»

 

Останнє оновлення на П'ятниця, 03 серпня 2018, 10:38

Про функціонування «Пункту незламності»

Документи облради

Go to top