telegram Facebook Twitter instagram Youtube

Пошук по документам та регуляторним актам

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта «Про встановлення ставок збору за спеціальне використання другорядних лісових матеріалів та побічних лісових користувань»

ЗВІТ ПРО ПОВТОРНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

«Про встановлення ставок збору за спеціальне використання другорядних лісових матеріалів та побічних лісових користувань»

1 Вид та назва регуляторного акта :

Рішення Сумської обласної ради від 27.12.2011 «Про встановлення ставок збору за спеціальне використання другорядних лісових матеріалів та побічних лісових користувань».

2. Назва виконавця заходів з відстеження:

Обласне управління лісового та мисливського господарства

3. Цілі прийняття акта:

запровадження механізму контролю в галузі охорони, збереження, раціонального невиснажливого використання всіх видів лісових ресурсів місцевого значення, забезпечення відтворення відновлювальних властивостей лісу та поповнення місцевих бюджетів.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

З 01.07.2012 року по 01.07.2014 року.

5 Тип відстеження:

Стосовно цього регуляторного акта здійснюється повторне відстеження його результативності.

6. Методи одержання результатів відстеження:

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось після набрання ним чинності шляхом збору статистичних даних.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

- обсяг надходження коштів до місцевих бюджетів за спеціальне використання другорядних лісових матеріалів та побічних лісових користувань;

- невиснажливе здійснення використання другорядних лісових матеріалів та побічних лісових користувань;

- планування і проведення господарських і природоохоронних заходів, спрямованих на усунення або запобігання впливу негативного використання другорядних лісових матеріалів та побічних лісових користувань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта: Впровадження рішення не потребувало додаткових матеріальних та інших витрат. Рішення не обмежувало прав громадян щодо вільного перебування у лісах державної власності, а також безоплатного збору для власного споживання дикорослих трав’яних рослин, квітів, грибів, ягід, горіхів та інших продуктів лісу. Використання корисних властивостей лісів здійснювалось без негативного впливу та надмірного навантаження на лісові екосистеми.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта достатній, оскільки регуляторний акт було опубліковано на сайті Сумської обласної ради, Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства та у газеті «Сумщина» від 14.09.2011 №102,

Дія регуляторного акту розповсюджується на суб’єктів господарювання - тимчасових лісокористувачів, що видають дозволи юридичним та фізичним особам на використання другорядних лісових матеріалів та побічних лісових користувань. Витрати та вигоди органів державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктів

Вигоди

Витрати

Органи державної влади та місцевого самоврядування

Кошти до місцевих бюджетів в порядку справляння збору (плати) за використання корисних властивостей лісів у 2012; 2013 та 2014 році не перераховувались у зв’язку з відсутністю звернень юридичних та фізичних осіб на використання другорядних лісових матеріалів та побічних лісових користувань .

Витрати відсутні

Суб’єкти, на яких поширюється дія акта

Суб’єкти господарювання - постійні лісокористувачі

Державні підприємства: Глухівський, Конотопський, Краснопільський, Кролевацький, Лебединський, Охтирський, Роменський, С-Будський, Свеський, Сумський, Тростянецький, Шосткинський лісгоспи. Комунальні підприємства: Глухівський, Конотопський, Краснопільський, Кролевецький, Лебединський, Липово-Долинський, Недригайлівський, Охтирський, Путивльський, Роменський, С-Будський, Сумський, Тростянецький, Шосткинський, Ямпільський, Білопільський, Буринський, Велико-Писарівський агролісгоспи.

Витрати згідно з нормативами ставок збору за відповідні види спеціального використання другорядних лісових матеріалів та побічних лісових користувань.

Населення

Забезпечення прав громадян щодо вільного перебування у лісах та отримання послуг від суб’єктів господарювання, пов’язаних з використанням другорядних лісових матеріалів та побічних лісових користувань для власних потреб.

Витрати відсутні

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень будуть мати позитивну динаміку в використанні лісокористувачами другорядних лісових матеріалів та побічних лісових користувань із сплатою ними коштів до місцевих бюджетів.

Регуляторний акт дає можливість міським , селищним та сільським радам координувати свої дії при зверненні зацікавлених осіб для здійснення побічних лісових користувань та заготівлі другорядних лісових матеріалів.

Перший заступник начальника Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства

В.В.Ігнатченко

Про функціонування «Пункту незламності»

Документи облради

Go to top