telegram Facebook Twitter instagram Youtube

Пошук по документам та регуляторним актам

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту – рішення обласної ради «Про встановлення ставок збору за спеціальне використання корисних властивостей лісів на умовах довгострокового тимчасового користування лісами державної власності»

На виконання ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», здійснено відстеження результативності регуляторного акта з метою оцінки стану суспільних відносин.

1. Вид та назва регуляторного акта:
Рішення Сумської обласної ради від 19.04.2013 «Про встановлення ставок збору за спеціальне використання корисних властивостей лісів на умовах довгострокового тимчасового користування лісами державної власності».
2. Назва виконавця заходів з відстеження:
Обласне управління лісового та мисливського господарства
3. Цілі прийняття акта:
- встановлення ставок збору (плати) за використання корисних властивостей лісів відповідно до п. 331.11 ст. 331 Податкового кодексу України;
- створення раціонального та прозорого механізму формування плати за спеціальне використання корисних властивостей лісів;
- реалізація передбаченого законодавством права щодо встановлення ставки збору для поповнення місцевих бюджетів за рахунок стягнення плати за спеціальне використання природних ресурсів;
- забезпечення умов для раціонального використання корисних властивостей лісів суб'єктами господарювання.
4. Строк виконання заходів з відстеження:
З 01.01.2014 року по 07.02.2014 року.
5. Тип відстеження: повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження:
Під час проведення заходів з відстеження результативності застосовувався статистичний метод одержання результатів відстеження та використовувалась інформація від постійних лісокористувачів області.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:
- обсяги надходження коштів до місцевих бюджетів за спеціальне використання корисних властивостей лісів;
- невиснажливе здійснення використання корисних властивостей лісів;
- планування і проведення господарських і природоохоронних заходів, спрямованих на усунення або запобігання негативному впливу надмірного рекреаційного навантаження.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
Впровадження рішення не потребувало додаткових матеріальних та інших витрат. Рішення не обмежувало прав громадян щодо вільного перебування у лісах державної власності, а також безоплатного збору для власного споживання дикорослих трав’яних рослин, квітів, грибів, ягід, горіхів та інших продуктів лісу. Використання корисних властивостей лісів здійснювалось без негативного впливу та надмірного навантаження на лісові екосистеми.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта достатній, оскільки регуляторний акт було опубліковано на сайті Сумської обласної ради http://sorada.gov.ua/regulations/dijuchi-reguljatorni-akty.htmlі http://sorada.gov.ua/dokumenty-oblrady/6-sklykannja/category/84-rishennja-24-sesiji-19042013.htmlта у газеті «Сумщина» від 24.04.2013 №16.
Дія регуляторного акту розповсюджується на суб’єктів господарювання – тимчасових лісокористувачів, що використовують корисні властивості лісів на лісових ділянках, користування якими оформлено у встановленому законодавством порядку.
Витрати та вигоди органів державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та населення, на які має впливрегуляторний акт наведено нижче:

Вигоди

Витрати

Органи державної влади та місцевого самоврядування

Кошти до місцевих бюджетів в порядку справляння збору (плати) за використання корисних властивостей лісів у 2013 році не перераховувались у зв’язку з довготривалою процедурою оформлення користування лісовими ділянками та відсутністю грошової оцінки відповідних лісових земельних ділянок.

Витрати відсутні

Суб’єкти, на яких поширюється дія акта

Суб’єкти господарювання – постійні лісокористувачі

Раціональне, невиснажливе використання лісових ресурсів.

Витрати згідно з нормативами збору за відповідні види лісових ресурсів.

Суб’єкти господарювання – тимчасові лісокористувачі

Здійснення статутної діяльності, пов’язаної зі спеціальним використанням корисних властивостей лісів.

Витрати на сплату збору не здійснювались.

Населення

Забезпечення прав громадян щодо вільного перебування у лісах та отримання послуг від суб’єктів господарювання, пов’язаних зі спеціальним використанням корисних властивостей лісів.

Витрати відсутні

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
Регуляторний акт має недостатній рівень досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень не мають позитивної динаміки. Застосування регуляторного акту ускладнюється необхідністю проведення грошової оцінки конкретної земельної лісової ділянки, що виділяється для спеціального використання корисних властивостей лісів. У зв’язку з тим, що на законодавчому рівні недостатньо врегульоване питання методики оцінки лісів, що перебувають у межах населених пунктів, їх грошова оцінка є значно вищою за аналогічні ділянки за межами населених пунктів через різну методику оцінки, що у свою чергу обумовлює значно більше податкове навантаження на тимчасових лісокористувачів таких земельних ділянок у порівнянні з тими, що користуються лісовими ділянками поза межами населених пунктів.
Слід зауважити, що основними тимчасовими користувачами корисних властивостей лісів є державні та комунальні заклади, а також господарюючі суб’єкти усіх форм власності, що надають соціально-значимі послуги: з санаторно-курортного лікування, оздоровлення дітей та відпочинку. Зважаючи на норми пункту 4.4. статті 4 Податкового кодексу України, відповідно до яких установлення пільг платникам податків і зборів здійснюються відповідно до цього Кодексу Верховною Радою України, а також Верховною Радою Автономної Республіки Крим, сільськими, селищними, міськими радами у межах їх повноважень, у обласної ради відсутні повноваження встановлення пільг зі сплати збору за спеціальне використання корисних властивостей лісів для зниження податкового навантаження суб’єктам, що надають соціально-значимі послуги.
Також в регуляторному акті не враховані питання впливу інфляційних процесів у державі.
Висновок: аналіз звіту про повторне відстеження результативності регуляторного акта свідчить про те, що він потребує коригування в частині зміни підходу до визначення ставки збору за спеціальне використання корисних властивостей лісів в залежності від іншої величини, наприклад, від розміру грошової оцінки одиниці площі ріллі по області чи розміру мінімальної заробітної плати, що звільнить від необхідності проводити грошову оцінку конкретної земельної лісової ділянки, а також буде враховувати інфляційні процеси у державі.

 

Начальник Сумського обласного
управління лісового та
мисливського господарства                                                       В.П. Чигринець

Останнє оновлення на Понеділок, 24 березня 2014, 11:15

Про функціонування «Пункту незламності»

Документи облради

Go to top