telegram Facebook Twitter instagram Youtube

Пошук по документам та регуляторним актам

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта - рішення Сумської обласної ради від 18.11.2011 року «Про затвердження нормативних документів щодо оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області» (зі змінами

1. Вид та назва регуляторного акта:
Рішення Сумської обласної ради від 18.11.2011 року «Про затвердження нормативних документів щодо оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області» (зі змінами від 28.09.2012 року)
2. Виконавець заходів з  базового відстеження:
Управління майном Сумської обласної ради
3. Цілі прийняття акту:
Виділення в окремий регуляторний акт нормативних документів,які регулюють питання надання майна спільної власності області в оренду.
Вдосконалення порядку передачі в оренду майна, що належить до спільної власності області, забезпечення обґрунтованого розрахунку орендної плати.
Підвищення ефективності використання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ міст області.
Приведення у відповідність до чинного законодавства у сфері оренди комунального майна нормативних документів обласної ради з урахуванням прийнятих останнім часом змін, врахування інтересів орендарів стосовно можливості користування комунальним майном для здійснення підприємницької та іншої діяльності.
Забезпечення інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області щодо максимізації доходів від оренди комунального майна.
4. Строк виконання заходів з відстеження:
з 01 грудня по 15 грудня 2013 року.
5. Тип відстеження:
Базове.
6. Методи одержання результатів відстеження:
Статистичний метод відстеження.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:
Способи одержання даних: аналіз офіційної статистичної інформації.
Дані, на основі яких відстежувалася результативність:
- сума надходжень до обласного бюджету від оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області;
- кількість звернень орендарів з неврегульованих питань стосовно орендних відносин;
- кількість фактів порушень чинного законодавства щодо використання об’єктів комунальної власності та результати їх усунення.
- кількість  укладених договорів оренди та додаткових угод про внесення змін;
- кількість проведених конкурсів з незалежної  оцінки вартості майна;
- кількість переможців - суб‘єктів оціночної діяльності – суб‘єктів господарювання.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
Аналіз результативності дії  зазначеного акта здійснюється за кількісними показниками, основними серед яких є:


№ п/п

Показники

Період з 01.10.2012
по 31.12.2012

1

Сума надходжень до обласного бюджету від оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області (грн.)

231038,0

- у тому числі обсяг надходжень від погодинної оренди (грн.)

21165,41

2

Кількість звернень орендарів з неврегульованих питань стосовно орендних відносин

1

3

Кількість фактів порушень чинного законодавства щодо використання об’єктів комунальної власності та результати їх усунення

1

4

Кількість  укладених договорів оренди та додаткових угод про внесення змін

105

5

Кількість проведених конкурсів з незалежної  оцінки вартості майна

14

6

Кількість   переможців - суб‘єктів оціночної діяльності – суб‘єктів господарювання

14

Дія регуляторного акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання.
Розмір коштів, що витрачається суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта, складається з витрат  переможців конкурсу на  публікацію оголошень, пов’язаних із передачею майна в оренду та відбором оцінювачів, проведенням незалежної оцінки вартості об’єкта оренди, рецензуванням, які визначаються індивідуально для кожного об’єкта оренди на підставі рахунків надавачів послуг.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта достатній, оскільки регуляторний акт було опубліковано в газеті «Сумщина» за № 99 від 10.10.2012 року.
Крім того, оголошення стосовно проведення конкурсів по відбору оцінювачів вартості об’єктів оренди та проведення комерційних конкурсів на право укладення договорів оренди опубліковуються в місцевих засобах масової інформації та розміщуються на  сайтах обласної ради.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.
Отримано вдосконалені нормативні документи та забезпечено чіткий механізм надання в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад області. Впровадження зазначеного регуляторного акта надало можливість управлінню майном Сумської обласної ради більш ефективно контролювати надання в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад області, збільшити надходження коштів від оренди до обласного бюджету.

 

Заступник начальника
управління майном обласної
ради                                                                                                         О.В.Сябренко

Останнє оновлення на Четвер, 13 березня 2014, 17:19

Про функціонування «Пункту незламності»

Документи облради

Go to top