telegram Facebook Twitter instagram Youtube

Пошук по документам та регуляторним актам

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту – рішення Сумської обласної ради від 18.11.2011 «Про порядок управління комунальними підприємствами, закладами та установами, які належать до спільної власності територіальних громад сіл,

1. Вид та назва регуляторного акту:
Рішення Сумської обласної ради від 18.11.2011 «Про порядок управління комунальними підприємствами, закладами та установами, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області».
2. Виконавець заходів з відстеження:
Управління майном Сумської обласної ради.
3. Цілі прийняття регуляторного акта:
1. Підвищення прозорості дій Сумської обласної ради при вирішенні управлінських питань, пов’язаних з майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, його відчуженням шляхом встановлення конкретного порядку по кожному його виду.
2. Забезпечення ефективного господарського використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
3. Відкритість процедури розгляду питань, пов’язаних з майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
3. Забезпечення доступною інформацією про порядок відчуження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
4. Тип відстеження:
Повторне.
5. Строк виконання відстеження:
Повторне відстеження було здійснено у період з 25.11.2013 року по 02.12.2013 року.
6. Метод одержання результатів відстеження:
Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:
Показники результативності визначені на основі:
- кількості укладених договорів купівлі – продажу;
- суми надходження коштів до обласного бюджету від приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області;
- аналізу кількості заяв та клопотань від суб’єктів господарської діяльності;
- наявності скарг щодо інформованості по процедурі управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області з боку суб’єктів господарювання за якими закріплено майно, від юридичних та фізичних осіб, які вступають у майнові відносини з обласною радою та управлінням майном;
- наявності зауважень, приписів щодо додержання вимог даного регуляторного акту при проведенні перевірок органами прокуратури.
8. Кількісні та якісні значення показників відстеження результативності акта:
На основі отриманих даних проведено відстеження результативності регуляторного акта:

Кількісні показники

Базове відстеження
(01.10.2012 -31.12.2012)

Повторне відстеження
(01.10.2013 -31.12.2013 )

Кіль-ть

Вартість
(грн)

Кіль-ть

Вартість
(грн)

Розмір надходжень до обласного бюджету від приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області

 

33412,30

 

645222,50

Наявність скарг щодо інформованості по процедурі управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області з боку суб’єктів господарювання за якими закріплено майно, від юридичних та фізичних осіб, які вступають у майнові відносини з обласною радою та управлінням майном

0

 

0

 

Наявність приписів щодо додержання вимог даного Порядку при проведенні перевірок органами прокуратури.

0

 

0

 


Розмір коштів, що витрачається юридичними та фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, складається з витрат переможців конкурсу, аукціону на публікацію оголошень, пов’язаних із приватизацією майна шляхом продажу на аукціоні, конкурсі та відбором оцінювачів, проведенням незалежної оцінки вартості об’єкта приватизації, рецензуванням, які визначаються індивідуально для кожного об’єкта приватизації на підставі рахунків надавачів послуг.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта достатній, оскільки регуляторний акт було опубліковано на сайті Сумської обласної ради http://sorada.gov.ua/dokumenty-oblrady/6-sklykannja/category/67-rishennja-11-sesiji.html та у газеті «Сумщина» від 26.11.2011 №132-133.
Дія регуляторного акту розповсюджується на підприємства, заклади та установи які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області та юридичних, фізичних осіб, відповідно до вимог встановлених ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:
Прийняття вищезгаданого регуляторного акту забезпечило підвищення прозорості дій Сумської обласної ради при вирішенні управлінських питань, пов’язаних з майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, підвищення ефективності його використання, списання, приймання-передачі, закріплення, відчуження тощо шляхом встановлення конкретного порядку дій та процедури в частині, що не регулюється нормами діючого законодавства.
У зв‘язку з прийняттям вищезазначеного регуляторного акту вдалося досягти максимального підвищення рівня прозорості та відкритості приватизації в результаті широкого застосування конкурентних способів, залучення потенційних покупців, врахування індивідуальних особливостей об’єктів приватизації. Надходження коштів від приватизації до обласного бюджету в IV кварталі 2013 року збільшилося на 611810,2 грн. в порівнянні з IV кварталом 2012 року.
Водночас, у зв’язку із прийняття нових законодавчих актів та нормативних документів, які регулюють процедуру приватизації державного майна, виникає необхідність у прийняття змін до вже діючого регуляторного акту в частини відчуження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

 

Заступник начальника
управління майном
обласної ради                                         О.В.Сябренко

Останнє оновлення на Четвер, 13 березня 2014, 17:19

Про функціонування «Пункту незламності»

Документи облради

Go to top