telegram Facebook Twitter instagram Youtube

Порядок дій в екстрених ситуаціях

Пошук по документам та регуляторним актам

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта - «Про встановлення ставок збору за спеціальне використання другорядних лісових матеріалів та побічних лісових користувань»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується.
Рішення обласної ради «Про встановлення ставок збору за спеціальне використання другорядних лісових матеріалів та побічних лісових користувань».

2. Назва виконавця заходів з відстеження. Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства.

3. Цілі прийняття акта.
Ціллю даного рішення є затвердження обласною радою розміру плати за спеціальне використання всіх видів лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань та заготівлі другорядних лісових матеріалів, як цього вимагає Лісовий та Податковий кодекси України.
Впровадження підготовленого проекту рішення буде сприяти посиленню державного контролю в галузі охорони, збереження, раціонального, невиснажливого використання лісових ресурсів місцевого значення, забезпечення відтворення відновлювальних властивостей та наповнення місцевих бюджетів.

4. Строк виконання заходів з відстеження.
Термін дії рішення починається з моменту його прийняття і є необмеженим. Його дія може бути припинена в разі внесення до діючих нормативних документів та у випадку прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України з цього питання.

5. Тип відстеження. Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження.
Для відстеження дії рішення використовувались статистичні дані та зауваження і пропозиції від лісокористувачів:
- кількість суб’єктів господарювання, які планували здійснення спеціального використання другорядних лісових матеріалів та побічних лісових користувань;
- кількість суб’єктів господарювання, яким надається дозвіл на спеціальне використання другорядних лісових матеріалів та побічних лісових користувань;
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо процедури отримання дозволів на спеціальне використання другорядних лісових матеріалів та побічних лісових користувань.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних.
Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі:
- аналізу кількості заяв-клопотань, що надійшли від суб’єктів господарювання;
- статистичні дані та зауваження і пропозиції від лісокористувачів;
- аналізу рівня поінформованості щодо процедури отримання дозволів на спеціальне використання другорядних лісових матеріалів та побічних лісових користувань.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

Показники результативності

2013 рік

Кількість суб’єктів господарювання, які планували здійснення , яким надано другорядних лісових матеріалів та побічних лісових користувань

0

Кількість суб’єктів господарювання, яким надано дозвіл на спеціальне використання другорядних лісових матеріалів, та побічних лісових користувань

0


Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень акта є достатнім, оскільки він розроблений з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфери господарської діяльності». На виконання вимог законодавства з метою одержання зауважень і пропозицій від рішення обласної ради «Про встановлення ставок збору за спеціальне використання другорядних лісових матеріалів та побічних лісових користувань розміщування на сайті - Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Наведені показники стануть джерелом порівняльних даних для аналізу результативності регуляторного ата під час проведення повторного та періодичних відстежень.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення вказаних цілей.
Впровадження підготовленого проекту рішення буде сприяти посиленню державного контролю в галузі охороні, збереження, раціонального, невиснажливого використання лісових ресурсів і
забезпечення відтворення відновлювальних властивостей лісу та наповнення місцевих бюджетів.
Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.
Впровадження запронованого Порядку не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів.
Ступінь досягнення визначених цілей можливо буде відстежити під час проведення повторного та періодичного відстежень.


Заступник начальника
Сумського обласного управління
лісового та мисливського господарства                                       О.В.Товстуха

Останнє оновлення на Четвер, 13 березня 2014, 17:17

Документи облради

Go to top