telegram Facebook Twitter instagram Youtube

Пошук по документам та регуляторним актам

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту – рішення обласної ради «Про встановлення ставок збору за спеціальне використання корисних властивостей лісів на умовах довгострокового тимчасового користування лісами державної власності»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується.
Рішення обласної ради «Про встановлення ставок збору за спеціальне використання корисних властивостей лісів на умовах довгострокового тимчасового користування лісами державної власності»

2. Назва виконавця заходів з відстеження.  Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства.

3. Цілі прийняття акта.
Ціллю даного рішення є затвердження обласною радою розміру плати за  довгострокове тимчасове користування лісами з метою використання корисних властивостей лісів державної комунальної власності, як цього вимагає Лісовий  та Податковий кодекси України.
Впровадження підготовленого проекту рішення буде сприяти посиленню державного контролю в галузі охорони, збереження, раціонального, невиснажливого використання лісових ресурсів, забезпечення відтворення  відновлювальних властивостей та наповнення місцевих бюджетів.

4. Строк виконання заходів з відстеження.
Термін дії рішення починається з моменту його прийняття і є необмеженим. Його дія може бути припинена в разі внесення до діючих нормативних документів та у випадку прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України з цього питання.

5. Тип відстеження. Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження.
Для відстеження дії рішення використовувались статистичні дані та зауваження і пропозиції від лісокористувачів.
- кількість суб'єктів господарювання, які планували здійснення спеціального використання корисних властивостей лісів на умовах довгострокового тимчасового користування лісами державної власності;
- кількість суб'єктів господарювання, яким надається дозвіл на спеціальне використання корисних властивостей лісів на умовах  тимчасового користування лісами державної власності;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання щодо процедури отримання дозволів на спеціальне використання корисних властивостей лісів на умовах довгострокового тимчасового користування лісами державної власності.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних.
Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі:
- аналізу  кількості заяв-клопотань, що надійшли від суб'єктів господарювання;
- статистичні дані та зауваження і пропозиції від лісокористувачів;
- аналізу рівня поінформованості щодо процедури отримання дозволів на спеціальне використання корисних властивостей лісів на умовах довгострокового тимчасового користування лісами державної власності.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

Показники результативності

2013 рік

Кількість суб'єктів господарювання, які планували здійснення, спеціальне використання
корисних властивостей лісів на умовах довгострокового тимчасового  користування лісами державної власності;

7

Кількість суб'єктів господарювання, яким надано дозвіл на  спеціальне використання  корисних властивостей лісів на умовах довгострокового тимчасового  користування лісами державної власності;

4

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання стосовно основних положень акта є достатнім, оскільки він розроблений з дотриманням вимог  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфери господарської діяльності». На виконання вимог законодавства з метою одержання зауважень і пропозицій від рішення обласної ради «Про встановлення ставок збору за спеціальне використання корисних властивостей лісів на умовах довгострокового  тимчасового користування лісами державної власності» розміщування на сайті Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Наведені показники стануть джерелом порівняльних даних для аналізу результативності регуляторного та під час проведення повторного та періодичних відстежень.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення вказаних цілей.
Впровадження підготовленого проекту рішення буде сприяти посиленню державного контролю в галузі охорони, збереження, раціонального, невиснажливого використання лісових ресурсів і забезпечення відтворення відновлювальних властивостей лісу та наповнення місцевих бюджетів.
Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.
Впровадження запропонованого Порядку не потребує фінансування з державного  чи місцевого бюджетів.
Ступінь досягнення визначених цілей можна буде відстежити під час проведення повторного та періодичного відстежень.
У зв'язку із тим, що оплата за довгострокове тимчасове користування лісами не врегульована в повній мірі то дане питання додатково заплановане на розгляд сесії Сумської обласної ради на П квартал 2014 року.

 

Заступник начальника 
Сумського обласного управління 
лісового та мисливського господарства                                    О.В.Товстуха

Останнє оновлення на Середа, 05 березня 2014, 15:04

Про функціонування «Пункту незламності»

Документи облради

Go to top