telegram Facebook Twitter instagram Youtube

Пошук по документам та регуляторним актам

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту – проекту рішення обласної ради «Про Порядок погодження клопотань про надання надр у користування в Сумській області»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується
Проект рішення обласної ради «Про Порядок надання погодження клопотань про надання надр у користування в Сумській області».

2. Назва виконавця заходів з відстеження
Департамент екології, паливно-енергетичного комплексу та природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації.

3. Цілі прийняття акта
Проект розроблено з метою правового регулювання механізму надання суб’єктам господарювання права користування ділянками надр, передбаченого Кодексом України про надра. Оскільки надра, відповідно до статті 13 Конституції України, є одним із об’єктів права власності українського народу, то і порядок надання права користування ґрунтується, в першу чергу, на необхідності забезпечення раціонального використання надр, досягнення максимального економічного ефекту та запобігання нанесенню шкоди навколишньому природному середовищу України.
Затвердження Порядку надання погодження клопотань про надання надр у користування в Сумській області дозволить впорядкувати процедури отримання погодження клопотань з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ вуглеводнів, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ), видобування корисних копалин, продажу з аукціону, а також для цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин або відмови у їх погодженні, внесення змін.
Водночас, затвердження зазначеного Порядку сприятиме прозорості дій обласної ради щодо погодження клопотань про надання надр у користування та підготовці суб’єктами господарювання пакету документів в повному обсязі, що скоротить термін розгляду клопотань.

4. Строк виконання заходів з відстеження
Серпень 2013 року.

5. Тип відстеження
Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження
Проведення статистичних досліджень здійснювалось за такими параметрами:
-        кількість суб’єктів господарювання, які планували здійснення геологічне вивчення, розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин;
-        кількість суб’єктів господарювання, яким надано погодження клопотань про надання надр у користування;
-        рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо процедури погодження клопотань про надання надр у користування в Сумській області.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі:
-        аналізу кількості заяв-клопотань, що надішли від суб’єктів господарювання;
-        аналізу кількості рішень обласної ради щодо погодження клопотань про надання надр у користування;
-        аналізу рівня поінформованості суб’єктів господарювання щодо процедури погодження клопотань про надання надр у користування в Сумській області.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Показники результативності

2012 рік

Кількість суб’єктів господарювання, які планували здійснення геологічне вивчення, розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин

41

Кількості суб’єктів господарювання, яким надано погодження клопотань про надання надр у користування

21

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень акта є достатнім, оскільки він розроблений з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». На  виконання вимог законодавства, з метою одержання зауважень і пропозицій проект Порядку погодження клопотань про надання надр у користування в Сумській області розміщувався на офіційному сайті Сумської обласної державної адміністрації.
Наведені показники стануть джерелом порівняльних даних для аналізу результативності регуляторного акта під час проведення повторного та періодичних відстежень.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
Прийняття регуляторного акта має забезпечити поліпшення роботи обласної ради по погодженню клопотань щодо надання надр у користування, встановивши чіткий порядок їх видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання з урахуванням особливостей роботи обласної ради, а також перелік документів, які суб’єкту господарювання  необхідно подати для отримання погодження.
Результатом прийняття акта має стати ефективна реалізація регіональної політики у сфері геологічного вивчення і раціонального використання надр.
Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.
Впровадження запропонованого Порядку не потребує фінансування з державного чи місцевих бюджетів.
Ступінь досягнення визначених цілей можливо буде відстежити під час проведення повторного та періодичних відстежень.

 

Заступник директора Департаменту -
начальник управління паливно-
енергетичного комплексу та
раціонального використання
природних ресурсів Департаменту
екології, паливно-енергетичного
комплексу та природних ресурсів
Сумської обласної державної адміністрації

 

 

 

 

                             Є.О.Супрун

Останнє оновлення на Понеділок, 20 січня 2014, 15:36

Про функціонування «Пункту незламності»

Документи облради

Go to top