telegram Facebook Twitter instagram Youtube

План заходів щодо запобігання корупції в Сумській обласній раді на 2018 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Сумської обласної ради
В.М.Токар

27 грудня 2017 року

                                                                 
План заходів щодо запобігання корупції в Сумській обласній раді на 2018 рік


п/п

Назва заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1.

Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання  посадовими особами органів місцевого самовря-дування покладених на них обов’язків і завдань.

Протягом
2018 року

Конкурсна комісія на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради, відділ правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради

2.

Забезпечувати попередження осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Законом України «Про запобігання корупції».

Протягом 2018 року

Відділ правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради

3.

Забезпечувати попередження осіб, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, про встановлені обмеження.

Протягом 2018 року

Відділ правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради

4.

Забезпечувати проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад посадових осіб у виконавчому апараті обласної ради

Протягом 2018 року

Відділ правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради

5.

Організувати подання суб’єктами декларування шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій  місцевого самоврядування (далі – декларації) за 2017 рік за формою, що визначена Національним агентством у встановленому законодавством порядку

До 01.04.2018 року

Відділ правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради

6

Здійснити перевірку фактів подання керівництвом обласної ради, посадовими особами виконавчого апарату обласної ради електронних декларацій та повідомляти Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку відповідно до статті 49 Закону України «Про запобігання корупції».

Протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради

7.

Надавати суб’єктам звернення до виконавчого апарату обласної ради своєчасно достовірну, в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про запобігання корупції».

Протягом 2018 року

Керівництво обласної ради, керівники відділів виконавчого апарату обласної ради

8.

Надавати, у межах компетенції, методичну допомогу щодо застосування антикорупційного законодавства працівникам виконавчого апарату обласної ради, депутатам обласної ради

Протягом 2018 року

Відділ правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради

9.

Оприлюднювати на офіційному веб-сайті у рубриці «Запобігання проявам корупції» інформацію про вжиті заходи щодо запобігання корупції, в тому числі поповнювати та систематично оновлювати антикорупційні матеріали, рубрики щодо підвищення прозорості та ефективності державних закупівель

Протягом 2018 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради , Відділ інформаційно-аналітичної роботи, відділ фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради

10.

Забезпечити механізм зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень шляхом функціонування існуючої постійно діючої електронної поштової адреси для повідомлень: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Протягом 2018 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, відділ фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради

11.

Проводити для осіб, уповноважених на виконання функцій органів місцевого самоврядування, депутатів обласної ради навчання із вивчення та роз’яснення антикорупційного законодавства.

Протягом 2018 року

Відділ правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради

12.

Брати участь у проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів обласної ради, організаційно-розпорядчих документів, що видаються керівництвом обласної ради, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Протягом 2018 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради

13.

Повідомляти у письмовій формі керівництво обласної ради та спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами органу місцевого самоврядування.

У разі вияв-лення ко- рупційного або пов’яза- ного з ко- рупцією пра вопорушен- ня чи одер-
жання ін- формації про вчинення такого пра-вопорушення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради

14.

Проводити відповідні службові розслідування (перевірки) відносно осіб, уповноважених на виконання функцій органів місцевого самоврядування, у випадку встановлення факту недодержання такими особами антикорупційного законодавства.

Протягом 2018 року

Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради, відділ правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради

15.

Розглядати анонімні повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства, якщо наведена у них інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Протягом 2018 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради

16.

Брати участь у проведенні внутрішнього  аудиту за цільовим, ефективним використанням бюджетних коштів з метою створення дієвого механізму протидії правопорушенням і зловживанням у бюджетній сфері.

Протягом 2018 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

17.

Вживати у межах повноважень заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у посадових осіб виконавчого апарату обласної ради

Протягом 2018 року

Керівництво обласної ради, керівники відділів виконавчого апарату обласної ради
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

18.

Забезпечити ведення обліку посадових осіб виконавчого апарату, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Протягом 2018 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

19.

Забезпечувати неухильне дотримання антикорупційного законодавства під час проведення  публічних закупівель

Протягом 2018 року

Тендерний комітет Сумської обласної ради

20.

Брати участь в організації та проведенні семінарських занять Сумським центром післядипломної освіти з питань запобігання та протидії проявам корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів.

Протягом 2018 року

Відділ організаційного забезпечення діяльності ради

21.

Забезпечити підготовку проекту Антикорупційної програми щодо запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням на 2019 рік

До 01.02.2019 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради

 

Виконавцям вищезазначених заходів інформувати до 10 січня 2019 року уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради про хід виконання цього Плану.

 

Керуючий справами                                                               В.А.Патютько

 

 

Останнє оновлення на Середа, 06 лютого 2019, 14:42

Про функціонування «Пункту незламності»

Документи облради

Go to top