telegram Facebook Twitter instagram Youtube

План заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням на 2016 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова обласної ради

С.П. Салатенко

«30» грудня  2015 року                    

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо запобігання корупційним правопорушенням на 2016 рік


з/п

Назва заходу

Виконавці

Термін   виконання

1.

Забезпечувати якісний добір кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору

Конкурсна комісія на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради

Протягом року

2.

Забезпечувати попередження осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Законом України «Про запобігання корупції»

Відділ правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради

Протягом року

3.

Забезпечувати попередження осіб, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, про встановлені обмеження

Відділ правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради

Протягом року

4.

Забезпечувати подання новоприйнятими посадовими особами місцевого самоврядування відомостей щодо працюючих близьких осіб у виконавчому апараті обласної ради та подальшу регулярну актуалізацію такої інформації стосовно близьких осіб уже працюючих посадових осіб виконавчого апарату

Відділ правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради

Протягом року

5.

Забезпечувати проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад посадових осіб у виконавчому апараті обласної ради

Відділ правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради

Протягом року

6.

У межах повноважень вживати заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків, сприяти їх усуненню

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,
керівники та посадові особи виконавчого апарату

Протягом року

7.

Забезпечити попередження керівників, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, про подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – декларація) на момент звільнення за неохоплений раніше поданими деклараціями період та за 2016 рік до 01 квітня 2017 року визначеним законодавством шляхом.

Відділ правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради 

Протягом року

8.

Попередити керівників, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради про подання декларацій за 2015 рік

Відділ правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради 

До 1 квітня
2016 року

9.

Попередити депутатів обласної ради VI скликання, що припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, про подання декларацій за 2015 рік до місця роботи (служби), а депутатів VI скликання – самозайнятих осіб, безробітних або пенсіонерів – до виконавчого апарату Сумської обласної ради

Відділ організаційного забезпечення діяльності ради

До 1 квітня
2016 року

10.

Попередити депутатів обласної ради VII скликання про подання декларацій за 2015 рік до місця роботи (служби), а депутатів з числа самозайнятих осіб, безробітних або пенсіонерів – до виконавчого апарату Сумської обласної ради

Відділ організаційного забезпечення діяльності ради

До 1 квітня
2016 року

11.

Надати уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції відомості щодо депутатів VII скликання, які є самозайнятими особами, безробітними або пенсіонерами

Відділ організаційного забезпечення діяльності ради

20 березня – 1 квітня 2016 року

12.

Подати декларації за 2015 рік

Керівники та посадові особи виконавчого апарату, особи, які протягом 2015 року звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування

До 1 квітня
2016 року

13.

Здійснювати перевірку своєчасності подання керівниками, посадовими особами виконавчого апарату та особами, які протягом 2015 року звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, декларацій

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

14.

Проводити перевірку декларацій керівників, посадових осіб виконавчого апарату та осіб, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, на наявність конфлікту інтересів

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом тридцяти днів з дня подання декларації

15.

Направляти голові обласної ради та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції інформацію з ознаками правопорушення, що отримана за результатами передбачених законом перевірок декларацій

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У разі виявлення за результатами перевірок декларацій

16.

Забезпечити направлення органам державної фіскальної служби копій декларацій керівників, посадових осіб виконавчого апарату, новопризначених (новообраних) та осіб, які звільняються (звільнились), або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування.

Відділ правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради 

Протягом 10 днів з дня одержання декларацій

17. 

Забезпечити направлення органам державної фіскальної служби копій декларацій депутатів обласної ради, поданих до виконавчого апарату обласної ради

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 10 днів з дня одержання декларацій

18.

Оприлюднити відомості, зазначені у декларації (в тому числі  у поданій на заміну декларації з достовірними відомостями) голови обласної ради та його заступників, визначеним законом способом

Відділ правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради

Протягом 30 днів з дня їх подання

19.

Надавати уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції інформацію про притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень керівників і посадових осіб виконавчого апарату обласної ради при отриманні рішення суду

Відділ правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради 

Протягом року

20.

Забезпечити ведення обліку керівників і посадових осіб виконавчого апарату, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

21.

Проводить або брати участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

22.

Брати участь у проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів обласної ради, організаційно-розпорядчих документів, що видаються керівництвом обласної ради, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

23.

Брати участь у проведенні внутрішнього аудиту виконавчого апарату обласної ради в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

24.

Постійно ознайомлювати та роз'яснювати норми чинного антикорупційного законодавства керівникам і посадовим особам виконавчого апарату обласної ради

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
Відділ правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради 

Протягом року

25.

Брати участь в організації та проведенні семінарських занять Сумським центром післядипломної освіти з питань запобігання та протидії проявам корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів

Відділ організаційного забезпечення діяльності ради

Протягом року

26.

Надавати суб’єктам звернення до виконавчого апарату обласної ради своєчасно достовірну, в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про запобігання корупції»

Керівники та посадові особи виконавчого апарату обласної ради

Протягом року

27.

Актуалізувати на офіційному веб-сайті обласної ради в мережі Інтернет в рубриці «Запобігання проявам корупції» телефони «гарячої лінії» спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції для повідомлення громадянами інформації щодо вчинення корупційних діянь керівниками і посадовими особами виконавчого апарату обласної ради

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,
відділ фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради

Січень 2016 року

28.

Забезпечити умови для передачі повідомлень (в тому числі анонімних) працівниками виконавчого апарату про порушення вимог антикорупційних законів.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
Відділ фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради

Березень 2016 року

29.

У межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.

Керівники та посадові особи виконавчого апарату обласної ради

У разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення

30.

Забезпечити підготовку проекту Плану заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням на 2017 рік

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

До 31 грудня 2016 року

Виконавцям вищезазначених заходів інформувати до 10 червня 2016 року та до 10 січня 2017 року уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції про хід виконання цього Плану.

 

Керуючий справами                                 В.А. Патютько

Останнє оновлення на Четвер, 04 лютого 2016, 15:34

Про функціонування «Пункту незламності»

 

Документи облради

Go to top