telegram Facebook Twitter instagram Youtube

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції у виконавчому апараті Сумської обласної ради у 2015 році

Протягом 2015 року виконавчим апаратом Сумської обласної ради в межах компетенції вживалися заходи, спрямовані на безумовне та чітке виконання норм Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – Закон), Закону України «Про запобігання корупції», Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012 «Про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» та інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування.

З метою попередження порушень вимог антикорупційного законодавства зазначена робота здійснювалась відповідно до плану заходів щодо запобігання та протидії корупції у виконавчому апараті Сумської обласної ради на 2015 рік.

За звітний період керівники обласної ради та посадові особи виконавчого апарату обласної ради до відповідальності за здійснення корупційних правопорушень не притягувались.

Виконавчим апаратом Сумської обласної ради було вжито організаційних та практичних заходів із виконання статті 12 Закону, у результаті чого всі керівники обласної ради, посадові особи виконавчого апарату, особи, звільнені протягом 2014-2015 років, депутати обласної ради, які є такими, що не працюють, самозайнятими або пенсіонерами, в тому числі ті, у яких закінчились повноваження депутатів обласної ради та які припинили виконання функції держави або місцевого самоврядування, та відповідно до статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають подавати декларації до виконавчого апарату обласної ради (далі – суб’єкти декларування), своєчасно подали декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у 2015 році.

Відповідно до положень статті 12 Закону з метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності керівників обласної ради та посадових осіб виконавчого апарату Сумської обласної ради уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Сумської обласної ради (далі – уповноважена особа) має здійснюватись перевірка декларацій на наявність конфлікту інтересів.

У той же час на 15 січня 2016 року відповідний документ не прийнятий, а тому відсутній алгоритм проведення уповноваженою особою зазначеної перевірки.

На виконання пункту 9 статті 12 Закону з метою здійснення перевірки достовірності зазначених у деклараціях відомостей до органів Державної фіскальної служби України у встановлений Законом строк були надіслані копії декларацій, що були подані суб’єктами декларування до виконавчого апарату обласної ради.

У зв’язку з тим, що приписи Закону щодо проведення логічного та арифметичного контролю декларацій скасовані, у уповноваженої особи відсутні правові підстави для витребування копій декларацій депутатів обласної ради, що подаються ними до органів, у яких не передбачено функціонування уповноваженого підрозділу (особи), для здійснення логічного та арифметичного контролю, та відповідні заходи, передбачені Планом, не проводились.

Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру голови обласної ради, його першого заступника та заступника, були оприлюднені на офіційному веб-сайті обласної ради в мережі Інтернет в установлений законодавством строк.

У 2015 році добір і розстановку кадрів у виконавчому апараті Сумської обласної ради забезпечено на засадах неупередженого конкурентного відбору, з урахуванням вимог статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», а після 26.04.2015 року – статей 56-58 Закону України «Про запобігання корупції» («Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»), Закону України «Про очищення влади», Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Щодо осіб, обраних на посади голови, першого заступника та заступника голови Сумської обласної ради, була проведена спеціальна перевірка, за результатами якої не було виявлено інформації, що перешкоджає зайняттю посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Станом на 15.01.2016 року спеціальна перевірка щодо Річкаля А.Я. – першого заступника голови обласної ради, ще не закінчилась.

Працівниками відділу правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату було забезпечено попередження осіб, що претендували на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради, а також обраних на посади, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та антикорупційними законами, забезпечено попередження осіб, що звільнились або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, про встановлені обмеження, було забезпечено подання новоприйнятими посадовими особами місцевого самоврядування відомостей щодо працюючих близьких осіб у виконавчому апараті обласної ради та подальшу актуалізацію такої інформації стосовно близьких осіб уже працюючих посадових осіб.

Керівниками відділів виконавчого апарату обласної ради та уповноваженою особою фактів конфлікту інтересів та корупційних ризиків у діяльності працівників виконавчого апарату не виявлено.

З метою недопущення (запобігання) виникнення корупційних ризиків з боку начальників відділів здійснювався систематичний, всебічний, об’єктивний контроль шляхом перевірки роботи працівників відділів.

Також з метою запобігання виникнення цього ризику керівниками відділів на апаратних нарадах наголошувалось на безумовному дотриманні вимог антикорупційного законодавства при виконанні посадових обов’язків, надавалась практична допомога з боку безпосередніх керівників посадових осіб в реалізації поставлених завдань.

Працівники відділу правового забезпечення та кадрової роботи, а також уповноважена особа постійно ознайомлювали та надавали роз’яснення норм чинного антикорупційного законодавства на вимогу керівників обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та депутатів обласної ради.

Уповноваженою особою був підготовлений інформаційний матеріал:

- для працівників виконавчого апарату «Новий антикорупційний закон. Основні тези» щодо Закону України «Про запобігання корупції»;

- для депутатів Сумської обласної ради щодо особливостей подання декларації депутатами обласної ради у 2015 році, який був оприлюднений на офіційному сайті обласної ради в мережі Інтернет.

За звітний період управлінням Головдержслужби у Сумській області для працівників виконавчого апарату обласної ради був проведений семінар з питань антикорупційного законодавства «Про особливості декларування майна, доходів, витрат, зобов’язань фінансового характеру посадовими особами органів місцевого самоврядування».

За звітний період нормативно-правові акти обласною радою не приймались, внутрішній аудит виконавчого апарату обласної ради в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства не проводився.

За звітний період уповноважена особа не була залучена до участі у проведенні експертизи організаційно-розпорядчих документів, що приймаються керівництвом обласної ради, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

Керівниками обласної ради та відповідними начальниками відділів виконавчого апарату обласної ради суб’єктам звернення до виконавчого апарату обласної ради надавалась своєчасна достовірна, у повному обсязі інформація, яка підлягає наданню відповідно до законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», у тому числі на запити щодо копій декларацій керівників обласної ради та депутатів обласної ради із вилученням інформації, яка за законом є обмеженою у доступі.

Так, протягом звітного періоду у виконавчому апараті обласної ради було опрацьовано 56 запитів на надання публічної інформації та 180 звернень громадян.

Протягом звітного періоду працівниками відділу правового забезпечення та кадрової роботи були підготовлені звернення до Міністерства юстиції України, Національного агентства України з питань державної служби щодо надання роз’яснень по застосуванню норм антикорупційного законодавства на практиці.

Протягом 2015 року діяльність виконавчого апарату Сумської обласної ради була спрямована на ефективну та безумовну реалізацію норм Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та пов’язаних із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів.

 

Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції у
виконавчому апараті обласної ради                                       В.О. Сахно

Останнє оновлення на Четвер, 04 лютого 2016, 15:25

Про функціонування «Пункту незламності»

 

Документи облради

Go to top