telegram Facebook Twitter instagram Youtube

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції у виконавчому апараті Сумської обласної ради у 2014 році

Протягом 2014 року виконавчим апаратом Сумської обласної ради в межах компетенції вживалися заходи, спрямовані на безумовне та чітке виконання норм Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – Закон), Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012 «Про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» та інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування.

З метою попередження порушень вимог антикорупційного законодавства зазначена робота здійснювалась відповідно до плану заходів щодо запобігання та протидії корупції у виконавчому апараті Сумської обласної ради на 2014 рік.

За звітний період керівники та посадові особи виконавчого апарату обласної ради до відповідальності за здійснення корупційних правопорушень не притягувались.

Виконавчим апаратом Сумської обласної ради було вжито організаційних та практичних заходів із виконання статті 12 Закону, у результаті чого всі керівники, посадові особи виконавчого апарату, особи, звільнені протягом 2013-2014 років, депутати обласної ради, які є такими, що не працюють, самозайнятими або пенсіонерами та відповідно до статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають подавати декларації до виконавчого апарату обласної ради (далі – декларанти), своєчасно подали декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у 2014 році.

Відповідно до положень статті 12 Закону уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Сумської обласної ради (далі – уповноважена особа) має здійснюватись логічний та арифметичний контроль декларацій. У той же час, процедура проведення зазначеного контролю була встановлена Порядком здійснення логічного та арифметичного контролю декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, що набрав чинності тільки 20.06.2014 року. У зв’язку з цим, щодо декларацій, поданих після 20.06.2014, логічний та арифметичний контроль здійснювався відповідно до положень зазначеного порядку, а щодо декларацій, поданих до цієї дати, уповноваженою особою була проведена перевірка дотримання декларантами вимог щодо форми декларації, заповнення усіх позицій, підсумовано позиції, у яких відображається сума попередніх граф, проведено порівняння суми витрат з доходами за звітний рік, встановлена приблизна кількість відпрацьованих декларантами академічних годин з метою виключення припущення щодо перевищення встановленого законодавством обсягу годин, який не є сумісництвом.

За результатами перевірки декларацій, поданих до 20.06.2014, встановлено, що декларантами було дотримано вимоги щодо форми декларацій, заповнення усіх граф, позиції, в яких відображається сума попередніх граф, підсумовані правильно, відсутність перевищення встановленого законодавством обсягу годин, який не є сумісництвом.

В той час щодо двох осіб у уповноваженої особи виникли припущення щодо порушення ними встановлених антикорупційним законодавством обмежень та отримання неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог статті 12 Закону уповноваженою особою було повідомлено зазначених осіб про виявлені припущення, на які від декларантів отримані обґрунтовані письмові пояснення. За результатом розгляду зазначених пояснень припущення щодо порушення встановлених антикорупційним законодавством обмежень та отримання неправомірної вигоди не підтверджені.

За результатами здійснення контролю декларацій, поданих до виконавчого апарату обласної ради після 20.06.2014, встановлені арифметична точність та логічна відповідність задекларованих між собою відомостей та відсутність ознак правопорушення.

Відповідно до положень статті 12 з метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності керівників та посадових осіб виконавчого апарату Сумської обласної ради уповноваженою особою має здійснюватись перевірка декларацій на наявність конфлікту інтересів.

Методичне забезпечення з питань запобігання, виявлення та урегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб місцевого самоврядування здійснює Національне агентство України з питань державної служби.

В той же час на 31 грудня 2014 року відповідний документ зазначеним органом не прийнятий, а тому відсутній алгоритм проведення уповноваженою особою зазначеної перевірки.

Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, голови обласної ради та його заступників були оприлюднені на офіційному веб-сайті обласної ради в мережі Інтернет в установлений законодавством строк.

У 2014 році добір і розстановку кадрів у виконавчому апараті Сумської обласної ради забезпечено на засадах неупередженого конкурентного відбору, з урахуванням вимог статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» («Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»), Закону України «Про очищення влади» (з моменту набрання чинності після 16.10.2014), Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».

Щодо осіб, обраних на посади Сумської обласної ради, була проведена спеціальна перевірка, за результатами якої не було виявлено інформації, що перешкоджає зайняттю посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Керівниками відділів виконавчого апарату обласної ради та уповноваженою особою фактів конфлікту інтересів та корупційних ризиків у діяльності працівників виконавчого апарату не виявлено.

З метою недопущення (запобігання) виникнення корупційних ризиків з боку начальників відділів здійснювався систематичний, всебічний, об’єктивний контроль шляхом перевірки роботи працівників відділів.

Також з метою запобігання виникнення цього ризику керівниками відділів на апаратних нарадах наголошувалось на безумовному дотриманні вимог Закону при виконання посадових обов’язків, надавалась практична допомога з боку безпосередніх керівників посадових осіб в реалізації поставлених завдань.

Працівники відділу правового забезпечення та кадрової роботи, а також уповноважена особа постійно ознайомлювали та надавали роз’яснення норм чинного антикорупційного законодавства на вимогу керівників, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та депутатів обласної ради.

За звітний період управлінням Головдержслужби у Сумській області, Державним закладом післядипломної освіти «Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій» для працівників виконавчого апарату обласної ради були проведені три семінари з питань антикорупційного законодавства, а саме: «Вимоги чинного законодавства щодо запобігання та протидії корупції», «Про особливості декларування майна, доходів, витрат, зобов’язань фінансового характеру посадовими особами органів», «Міжнародний досвід боротьби з корупцією. Чинне законодавство України щодо запобігання та протидії корупції».

Керівниками та відповідними начальниками відділів виконавчого апарату обласної ради суб’єктам звернення до виконавчого апарату обласної ради надавалась своєчасна достовірна, в повному обсязі інформація, яка підлягає наданню відповідно за законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян».

Так, протягом звітного періоду у виконавчому апараті обласної ради було опрацьовано 28 запитів на надання публічної інформації.

На початку 2014 року на офіційному веб-сайті обласної ради в мережі Інтернет була створена рубрика «Запобігання проявам корупції», в якій розміщена контактна інформація про спеціально уповноважені суб’єкти обласного рівня у сфері протидії корупції у Сумській області та протягом року проводилось оновлення інформації, що стосується запобігання і протидії корупції.

Протягом 2014 року діяльність виконавчого апарату Сумської обласної ради була спрямована на ефективну та безумовну реалізацію норм Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та пов’язаних з цим Законом підзаконних нормативно-правових актів.

 

Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції у

виконавчому апараті обласної ради                                        В.О. Сахно 

 

Останнє оновлення на Четвер, 29 січня 2015, 10:35

Про функціонування «Пункту незламності»

 

Документи облради

Go to top