telegram Facebook Twitter Youtube

Головна сторінкаПро обласну радуВиконавчий апарат облради

 Основні завдання відділів виконавчого апарату Сумської обласної ради

Відповідно до розпорядження голови обласної ради від 23.07.2009 "Про положення про відділи виконавчого апарату обласної ради" (зі змінами від 16.10.2015 № 33 та від 27.07.2018 № 28)


 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

відділу організаційного забезпечення діяльності ради

виконавчого апарату обласної ради

 

Основними завдання відділу організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради є:

- забезпечення організації підготовки та проведення засідань постійних комісій, президії та сесій обласної ради;

- організація контролю за виконанням рішень обласної ради, розпоряджень голови обласної ради, інших нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції Відділу, а також окремих доручень керівництва обласної ради та виконавчого апарату;

- забезпечення організації контролю за здійсненням обласною державною адміністрацією делегованих обласною радою повноважень;

- сприяння координації діяльності депутатів обласної ради та посадових осіб керівного складу органів місцевого самоврядування і виконавчої влади  відповідно до вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та чинного законодавства;  

- планування роботи ради на рік та забезпечення контролю за виконанням затверджених планів роботи, забезпечення підготовки плану щотижневих заходів, які будуть проводитись за участі міських та районних рад, об’єднаних територіальних громад в області;

- сприяння депутатським фракціям (групам ), депутатам обласної ради у здійсненні своїх повноважень, організація їх навчання, забезпечення необхідними довідниками та методичними матеріалами;

- організація навчання міських, селищних, сільських голів, голів ОТГ та інших категорій працівників органів місцевого самоврядування спільно з Державним закладом післядипломної освіти «Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій»;

- внесення на розгляд ради пропозицій щодо організаційних заходів з підготовки та проведення  на території області місцевих виборів, а також проведення загальнодержавних і місцевих референдумів, сприяння територіальним виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень;

- забезпечення взаємозв’язку обласної ради і її виконавчого апарату з Верховною Радою України, органами місцевого самоврядування області, їх виконавчими апаратами, місцевими органами виконавчої влади, Всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування тощо;

- підготовка та надання матеріалів з питань роботи Відділу для розміщення їх на веб-сайті обласної ради.

 


 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

відділу правового забезпечення та кадрової роботи

виконавчого апарату обласної ради

 

Основними завданнями відділу правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради є :

- організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог чинного законодавства у діяльності обласної ради та її виконавчого апарату;

- здійснення правової експертизи нормативно-правових актів і проектів таких актів, підготовка і редагування нормативно-правових актів та їх візування;

- забезпечення захисту прав та інтересів обласної ради в судах;

- організаційне, методичне та правове забезпечення питань щодо проходження служби та трудових відносин у виконавчому апараті обласної ради;

- організація роботи щодо нагородження відзнаками обласної ради та Верховної Ради України;

- забезпечення виконання посадовими особами виконавчого апарату обласної ради вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції».

 


 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

відділу аналізу обласних програм та бюджету

виконавчого апарату обласної ради

 

Основними завданнями відділу аналізу обласних програм та бюджету виконавчого апарату обласної ради є:

- участь у підготовці проектів обласного бюджету, програми економічного та соціального розвитку, рішень обласної ради з питань, що стосуються використання надр, регулювання земельних відносин, розвитку водного та лісового господарства, екології, довкілля, охорони навколишнього природного середовища;

- проведення економічного аналізу діяльності галузей економіки області, окремих суб’єктів господарювання;

- аналіз надходження податків та інших обов’язкових  платежів до бюджетів усіх рівнів та підготовка аналітичних матеріалів щодо соціально-економічного розвитку області, стану та тенденції використання природних ресурсів області;

- вивчення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду щодо пошуку додаткових джерел наповнення доходної частини бюджетів усіх рівнів;

- організація роботи постійних комісій обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, міжнародного та міжрегіонального співробітництва; земельних та водних ресурсів, використання надр, екології, довкілля та лісового господарства;

- економічне обґрунтування питань, що відносяться до компетенції відділу та виносяться на розгляд постійних комісій обласної ради.


 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

відділу інформаційно-аналітичної роботи 

виконавчого апарату обласної ради

 

Основними завданнями відділу інформаційно-аналітичної роботи виконавчого апарату обласної ради є:

- розробка та впровадження інформаційної політики обласної ради, зокрема, забезпечення інформаційної відкритості обласної ради;

- підготовка інформаційних матеріалів та повідомлень, своєчасне оприлюднення результатів діяльності, рішень обласної ради на веб-сайті Сумської обласної ради та засобах масової інформації області;

- інформаційне забезпечення діяльності голови ради, його заступників, голів постійних комісій, депутатів обласної ради;

- взаємодія із засобами масової інформації, надання інформаційної допомоги у висвітленні питань діяльності органів місцевого самоврядування;

- забезпечення підготовки та проведення прес-конференцій, брифінгів, «круглих столів» та інших публічних заходів за участі голови ради, його заступників, депутатів, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради;

- організація, збір та аналітична обробка необхідної інформації, у тому числі щодо стану та перспектив розвитку інформаційного простору регіону;

- сприяння взаємодії голови обласної ради, його заступників з політичними партіями, громадськими організаціями;

- підготовка привітань з визначними датами, призначеннями тощо керівників держави, депутатів Верховної Ради України, обласної ради, посадових осіб органів місцевого самоврядування області тощо.

 


 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

загального відділу виконавчого апарату обласної ради

 

Основними завдання загального відділу виконавчого апарату обласної ради є:

- забезпечення в обласній раді єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи зі службовими документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, здійснення методичного керівництва і контролю за дотриманням цього порядку в структурних підрозділах виконавчого апарату;

- забезпечення централізованої реєстрації вхідних та вихідних документів;

- організація прийому з особистих питань громадян керівництвом обласної ради та забезпечення належного розгляду звернень громадян, петицій;

- організація прийому інформаційних запитів, що надходять до обласної ради як розпорядника інформації, забезпечення їх своєчасного розгляду та надання відповідей на них у порядку та строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

- організація і забезпечення документаційного та організаційно-технічного обслуговування роботи пленарних засідань ради, президії та їх  протоколювання;

- ведення архівної справи в обласній раді;

- організація роботи приймальні голови обласної ради.

 


 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

відділу фінансово - господарського забезпечення

виконавчого апарату обласної ради

 

Основними завданнями відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради є:

- здійснення фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради, її виконавчого апарату, президії, постійних комісій, депутатів;

- забезпечення контролю і відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації, складання та подання зведеної бухгалтерської звітності відповідним органам у встановлені терміни;

- забезпечення сучасними інформаційними технологіями для автоматизованої обробки, систематизації та аналізу інформації;

- організація, збір та аналітична обробка інформації в електронному вигляді згідно з установленим порядком, у тому числі щодо стану та перспектив розвитку інформатизації регіону;

- технічний супровід та своєчасне наповнення веб-сайту обласної ради;

- впровадження у виконавчому апараті обласної ради технічного захисту інформації;

- забезпечення організації проведення економічного аналізу з метою виявлення резервів та запобігання втратам.


 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

відділу з питань міжнародного співробітництва та інвестицій

 

Основні завдання відділу з питань міжнародного співробітництва та інвестицій виконавчого апарату обласної ради:

- сприяє розвитку міжнародних зв'язків, міжрегіонального, транскордонного і прикордонного співробітництва Сумської області;

- сприяє реалізації євроінтеграційної політики України на регіональному рівні;

- сприяє забезпеченню реалізації державної зовнішньоекономічної політики у сфері зовнішніх зносин і міжнародного торговельно-економічного співробітництва на регіональному рівні;

- сприяє реалізації політики економічного й соціального розвитку регіону шляхом розвитку міжнародного співробітництва у галузі економіки, торгівлі, екологічної безпеки, охорони здоров'я, науки, освіти, культури, туризму та інших сфер суспільного життя;

- здійснює протокольне забезпечення діяльності голови, першого заступника та заступника голови обласної ради в заходах за участю представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, та офіційних іноземних делегацій, а також перебування в області представників іноземних держав та міжнародних організацій, офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав;

- розробляє програми перебування делегацій, груп та окремих представників іноземних держав у частині, що стосується обласної ради, організовує протокольні заходи та проводить зустрічі, веде листування та переговори з іноземними делегаціями у межах повноважень відділу;

- здійснює підготовку проектів угод, меморандумів, протоколів зустрічей з питань зовнішніх зносин обласної ради;

- забезпечує організацію участі керівництва обласної ради та депутатів місцевих рад у міжнародних заходах, які проводяться в Сумській області та інших регіонах України, за участю представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, та офіційних іноземних делегацій;

- забезпечує організацію візитів офіційних делегацій обласної ради до іноземних держав;

- вивчає міжнародний, місцевий і регіональний досвід діяльності самоврядних структур, надає методичну допомогу місцевим радам, їх органам, посадовим особам та депутатам щодо виконання закріплених повноважень, удосконалення роботи органів місцевого самоврядування, готує відповідні інформаційно-методичні матеріали (у межах повноважень відділу);

- готує керівництву обласної ради пропозиції з питань міжнародного, транскордонного, прикордонного співробітництва області та регіональних аспектів євроінтеграції;

- сприяє взаємодії і зв'язкам обласної ради з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн;

- сприяє участі органів місцевого самоврядування та територіальних громад області в підготовці проектних пропозицій для участі в конкурсних відборах на отримання додаткових коштів від державних фондів, міжнародних асоціацій, програм і проектів у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України;

- за дорученням голови обласної ради розробляє проекти розпорядчих документів, що належать до компетенції обласної ради та її виконавчого апарату, а також бере участь у розробці таких документів;

- сприяє постійним комісіям, фракціям, депутатським групам, депутатам у підготовці питань, які виносяться на розгляд обласної ради;

- організовує контроль за виконанням рішень обласної ради, розпоряджень голови обласної ради, інших нормативно – правових актів з питань, віднесених до компетенції відділу, а також за окремими дорученнями керівництва обласної ради та виконавчого апарату;

- за потребою бере участь у роботі постійних депутатських комісій з питань, віднесених до повноважень відділу;

- збирає та аналізує інформацію з питань, що належать до компетенції відділу;

- вирішує інші питання діяльності відділу в межах та порядку, визначених законодавством та цим Положенням.

 

 

 

Останнє оновлення на Середа, 10 жовтня 2018, 17:22

Підготовка до сесії обласної ради

Документи облради

Коронавірус: профілактика, інфікування і поширення