Віталій Савоненко: «Декларування доходів – це обов'язок держслужбовців та прирівняних до них осіб»

16 травня голова Краснопільської районної ради Віталій Савоненко провів навчання працівників виконавчого апарату районної ради, на яке було винесено важливе і актуальне питання сьогодення «Про результати декларування».

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради Тетяна Наумова проінформувала присутніх, що від 26 квітня 2015 року діє Закон України «Про запобігання корупції». Він визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень, а також в ньому зазначені суб’єкти декларування, спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, порядок подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, облік та оприлюднення, контроль та перевірка декларацій. До початку роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єкти декларування подають декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Вона також наголосила про відповідальність згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме: 1) несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, - тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2) подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, - тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тетяна Павлівна зазначила, що станом на 01.04.2016 до виконавчого апарату районної ради були подані декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік: посадових осіб виконавчого апарату районної ради, депутатів районної ради шостого скликання, депутатів районної ради сьомого скликання. Були проведені перевірки фактів своєчасності подання декларацій та на наявність конфлікту інтересів. У разі перевірки порушень не виявлено. Для здійснення перевірки достовірності зазначених у деклараціях відомостей копії вищезазначених декларацій надані до Краснопільського відділення Сумської МДПІ. Відомості, зазначені у декларації голови ради, крім відомостей, що віднесені Законом до інформації з обмеженим доступом, оприлюднені на офіційному веб-сайті районної ради.

Підсумок навчання підбив Віталій Савоненко, наголошуючи про важливість порушеного питання:

- Обов'язок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також інших прирівняних до них осіб декларувати своє майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік відповідно до вимог чинного законодавства.