telegram Facebook Twitter instagram Youtube

Порядок дій в екстрених ситуаціях

Відбулося засідання комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Сумської обласної ради

Засідання комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Сумської обласної ради провів перший заступник голови ради Олександр Стрельченко.

Він нагадав, що відповідно до ст. 19 Закону України «Про запобігання корупції» в обласній раді повинна бути прийнята Антикорупційна програма, яка має передбачати:

  • визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сферах діяльності обласної ради, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;
  • оцінку корупційних ризиків у діяльності обласної ради, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють;
  • заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;
  • навчання та заходи з поширення інформації щодо програми антикорупційного спрямування;
  • процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програми;
  • інші спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням заходи.

Одним з етапів підготовки антикорупційної програми обласної ради є проведення оцінки корупційних ризиків у її діяльності. Задля цього рішенням Сумської обласної ради утворено комісію з оцінки корупційних ризиків і розроблено робочий план, який затвердили члени комісії.

У робочому плані відображається інформація про об’єкти оцінки корупційних ризиків; джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків; методи та способи оцінки корупційних ризиків; осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків, по кожному об’єкту; строки проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об’єкту.

Робочий план за необхідності може корегуватися комісією на різних етапах здійснення оцінки корупційних ризиків.

 

 

Документи облради

Go to top