telegram Facebook Twitter instagram Youtube

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
Про зміну поштового індексу
Для вдосконалення пересилання письмової кореспонденції Сумській обласній раді присвоєно персоналізований індекс.
У зв’язку з цим для забезпечення своєчасної доставки письмової кореспонденції до Сумської обласної ради з 01.06.2024 року просимо вказувати наступну адресу: майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40601.
Дякуємо за співпрацю.

Обласні депутати фракції «Батьківщина» ініціювали звернення щодо змін до Податкового та Бюджетного кодексів

На другому пленарному засіданні другої сесії обласної ради, яка відбулася 22 грудня, депутати від фракції «Батьківщина» ініціювали звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо розгляду та внесення змін до Податкового та Бюджетного кодексів України.

Голова обласної ради Семен Салатенко говорить: «По-перше, ми вважаємо недосконалим проект бюджету на 2016 рік і вважаємо, що він обов’язково повинен бути доопрацьованим. По-друге, ми не хочемо довести малий і середній бізнес Сумщини до колапсу, вважаючи, що у нинішньому вигляді Податковий кодекс може призвести до знищення підприємницького середовища, тотального зубожіння населення. Тому аргументували свої вимоги у зверненні. Сподіваємося, що наші побажання візьмуть до уваги».
Депутати це звернення підтримали переважною більшістю.

ЗВЕРНЕННЯ
до Президента України, Верховної Ради України
та Кабінету Міністрів України щодо розгляду та внесення змін до Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України

На сьогодні Міністерством фінансів України оприлюднені проекти Законів України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» (щодо внесення змін до Податкового кодексу України) та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо узгодження норм бюджетного кодексу зі змінами до галузевого та податкового законодавства).

Норми проекту Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» суперечать ст. 12.3.4 Податкового кодексу України, якою зазначено, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

У той же час пунктом 3 статті 27 Бюджетного кодексу України встановлено, що закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року, що передує плановому, уводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим.

Таким чином, зміни до Податкового кодексу України необхідно запроваджувати лише з 01 січня 2017 року.

Крім того, скасування спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб та зміна такої системи для фізичних осіб-підприємців призведе до зростання ризиків переходу в тінь суб’єктів господарювання, які на сьогодні легально здійснюють діяльність, та в подальшому поглибить кризові явища в економіці, позбавить місцеві громади значних фінансових ресурсів, які будуть спрямовані вже до загальнодержавного бюджету. А внаслідок об’єднання ІІ та ІІІ груп спрощенців в одну зменшаться надходження від єдиного податку до бюджетів місцевого самоврядування внаслідок скорочення кількості платників.

Проектом Закону передбачені зміни розміру ставок місцевих податків і зборів, які повинні затверджуватись міськими радами. При затвердженні розміру місцевих податків і зборів проекти рішень міських рад повинні пройти процедуру регуляторного узгодження відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та обов’язково мають бути узгоджені з громадськістю, організаціями та об’єднаннями промисловців, підприємців і роботодавців. Як свідчить практика, такий процес займає щонайменше 2 місяці.

У той же час у проекті Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» відсутні положення щодо механізму затвердження міськими радами рішень про місцеві податки і збори. Відсутність чітких правил оподаткування призведе до невизначеності ведення бізнесу та навіть його існування.

Проектом Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» передбачається:
- зменшення податкових надходжень бюджетів місцевого самоврядування шляхом перерозподілу зарахування єдиного податку (25% до Державного бюджету; 30% до обласних бюджетів; 45% до бюджетів міст, селищ, сіл та об’єднаних територіальних громад), що призведе до значних втрат місцевих бюджетів. Відповідно до чинного Податкового кодексу України цей податок віднесено до категорії місцевих. Отже визначення його джерелом надходжень Державного бюджету грубо порушує Європейську хартію місцевого самоврядування. Такі пропозиції позбавляють органи місцевого самоврядування стимулів для інтенсифікації місцевого економічного розвитку та збільшення надходжень до бюджету;
- передача до бюджетів міст обласного значення видатків на підготовку фахівців та робітничих кадрів у професійно-технічних закладах державної форми власності. Передача таких видатків здійснюється без надання відповідних ресурсів на їх фінансування, що призведе до додаткового навантаження на місцеві бюджети. Запропоновані зміни суперечать частині 3 статті 142 Конституції України: «витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою». Такі законодавчі пропозиції руйнують базові засади реформи місцевого самоврядування, адже порушується принцип субсидіарності;
- передача до бюджетів міст обласного значення видатків на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації державної власності, розташованих на їх території (фінансування буде здійснюватися на умовах співфінансування: 50% за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, а 50% з власних коштів місцевих бюджетів), яка також призведе до значного додаткового навантаження на місцеві бюджети;
- закріплення як власних видатків місцевих бюджетів витрат на компенсаційні виплати за пільговий проїзд, пільги з послуг зв’язку та інші пільги, передбачені законодавством, які раніше фінансувались за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, що призведе до відволікання власного фінансового ресурсу;
- передача фінансування лікарень широкого профілю, пологових будинків, більшості медичних закладів на обласний рівень. Реалізація зазначеної норми призведе до погіршення якості та доступності надання медичних послуг мешканцям міст, селищ, сіл.

Крім того, виникає необхідність негайного створення центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Враховуючи вищевикладене, переконливо просимо:
1) не підтримувати на сесії Верховної Ради України проект Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні», а направити його на доопрацювання;
2) під час доопрацювання переглянути норми проекту Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» та запровадити зміни до Податкового кодексу України не раніше ніж з 01 січня 2017 року, провівши попередні конструктивні консультації з представниками бізнесу, в т.ч. малого та середнього бізнесу;
3) переглянути норми проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо узгодження норм бюджетного кодексу зі змінами до галузевого та податкового законодавства), а саме:
- залишити чинний порядок зарахування єдиного податку в повному обсязі до бюджетів міст, селищ, сіл та об’єднаних територіальних громад;
- зберегти чинний порядок фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету компенсаційних виплат за пільговий проїзд, пільг із послуг зв’язку та інших пільг, передбачених законодавством;
- не передавати на фінансування з місцевих бюджетів заклади ПТУ та ВНЗ І-ІІ рівня акредитації державної форми власності;
- установити термін запровадження змін положень, якими визначено механізми фінансування сфери охорони здоров’я на рівні місцевого самоврядування, з 01 січня 2017 року.
4) Кабінету Міністрів України:
- спрямувати роботу на відродження усіх галузей економіки України для її розвитку за рахунок власних ресурсів, а не кредитних коштів;
- винести на розгляд Верховної Ради України проект програми економічного та соціального розвитку України.

 

Останнє оновлення на Четвер, 24 грудня 2015, 11:05

Про функціонування «Пункту незламності»

 

Документи облради

Go to top