telegram Facebook Twitter Youtube

Одеська юридична академія запрошує на навчання державних службовців

Для забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів соціально-економічної політики та гуманітарного розвитку суспільства, в умовах модернізації держави та змін у законодавстві виникла гостра необхідність покращення професійної підготовки керівників та службовців органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

З метою поліпшення ситуації щодо професіоналізації державної служби Національний університет «Одеська юридична академія» повідомляє, що з 20 квітня по 30 червня 2015 року проводиться прийом документів для вступу в магістратуру для підготовки магістрів за спеціальністю 8.1510002 «Державна служба» за спеціалізацією «Правове забезпечення» денної та заочної форми навчання і за спеціалізацією «Економічна безпека» денної форми навчання (ліцензія АЕ № 285815 від 23.01.2014 р. видана Міністерством освіти і науки України).

Підготовка магістрів державної служби здійснюється за денною (1 рік) і заочною (2 роки) формами навчання за рахунок бюджетних коштів та коштів юридичних та фізичних осіб (за контрактом).

ПОРЯДОК

прийому на навчання до Національного університету «Одеська юридична академія» за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління»

  1. У відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України № 789 від 29.01. 2009 р. на навчання приймаються громадяни України які мають повну вишу освіту (диплом спеціаліста або магістра), працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, не досягли 45 років на момент подання документів.
  2. На навчання за державним замовленням приймаються особи, які направляються органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, Іншими установами та організаціями, на які поширюється дія Закону України «Про державну службу» і «Про службу в органах місцевого самоврядування».
  3. На час навчання за державним замовленням за денною формою слухачам встановлюється стипендія у розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи та надаються місця у гуртожитку іногороднім слухачам.
  4. Прийом на навчання здійснюється за конкурсом незалежно від джерела фінансування.
  5. Національний університет «Одеська юридична академія» (далі - Університет) здійснює прийом слухачів на навчання за денною та заочною формами для підготовки фахівців за спеціальностями галузі знань «Державне управління» спеціальності «Державна служба» (спеціалізація «Правове забезпечення» (денна та заочна форма навчання), спеціалізація «Економічна безпека» (денна форма навчання)) з наданням кваліфікації «магістр державної служби».
  6. Строк навчання слухачів за денною формою навчання - 12 місяців, за заочною – 22 місяці.
  7. Особи, які відповідають вимогам, визначеним пунктом 1-2, успішно склали вступні екзамени, але не пройшли за конкурсом, приймаються на навчання на контрактній основі.

До заяви про вступ на навчання за програмою підготовки магістрів додаються:

-            особова картка державного службовщ (форма П-2ДС);

-            автобіографія;

-            направлення встановленої форми органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування (у 2-х примірниках );

-            договір встановленої форми органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування (у 3-х примірниках);

-            нотаріально засвідчена копія диплома про вищу освіту та додаток до нього;

-            витяг із трудової книжки, засвідчений в установленому порядку;

-            шість фотокарток розміром 3x4 сантиметри;

-            копія паспорта (у 2-х примірниках);

копія ідентифікаційного коду (у 2-х примірниках);

-            медична довідка за формою № 086-у; копія військового квитка або посвідчення.

 Паспорт подається особисто.

Конкурсний відбір осіб на навчання за програмами підготовки магістрів здійснюється за результатами вступних іспитів:

-            з основ держави і права;

-            з основ економіки;

-        співбесіда з питань, що стосується державного управління.

Вступні іспити проводяться державною мовою.

Навчання за контрактом: - денна форма навчання -15760 гривень;

- заочна форма навчання - 9950 гривень.

Подання документів з 20.04.2015 р. - 30.06.2015 р.

Телефон/факс для довідок: /048/ 719-88-20. Сайт академії: www.onua.edu.ua 

Підготовка до сесії обласної ради

Документи облради

Коронавірус: профілактика, інфікування і поширення