Протокол №1 засідання конкурсної комісії по проведенню конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу Сумської обласної ради – Шосткинський ліцей-інтернат спортивного профілю

Протокол №1

засідання конкурсної комісії по проведенню конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу Сумської обласної ради – Шосткинський ліцей-інтернат спортивного профілю

 

02.03.2019 року, 14 год. 00 хв.     м. Суми

Комісія, створена згідно з наказом управління майном Сумської обласної ради від 01.04.2019 № 126 в кількості 9 осіб.

Конкурсна комісія засідає у складі 8 осіб, а саме:

Теліженко Олександр Михайлович – представник постійної комісії Сумської обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики.

Калініченко Наталія Євгенівна представник постійної комісії Сумської обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, процесів децентралізації, адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності, регламенту, законності та правопорядку, зв’язків із громадськістю, інформаційної та регуляторної політики.

Лісунов Ігор Миколайович – представник трудового колективу; психолог комунального закладу Сумської обласної ради Шосткинський ліцей-інтернат спортивного профілю.

Король Олександр Петрович – представник трудового колективу; вчитель інформатики комунального закладу Сумської обласної ради Шосткинський ліцей-інтернат спортивного профілю.

Мирошниченко Олександра Геннадіївна – представник трудового колективу; заступник директора з навчальної роботи комунального закладу Сумської обласної ради Шосткинський ліцей-інтернат спортивного профілю.

Левченко Надія Василівна – представник громадського об’єднання батьків учнів.

Осипенко Ольга Миколаївна – представник громадського об’єднання батьків учнів.

Дунаєвська Ганна Василівна – представник громадського об’єднання батьків учнів.

Харламов Юрій Іванович – представник Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації з правом дорадчого голосу за поданням директора Департаменту.

Секретар конкурсної комісії без права голосу: Козупиця Каріна Андріївна – головний спеціаліст-юрисконсульт юридичного відділу управління майном Сумської обласної ради.

Присутні: Захарченко Валерій Степанович – кандидат на вакантну посаду директора комунального закладу Сумської обласної ради – Шосткинський ліцей-інтернат спортивного профілю.

Відсутні: Мотречко Віра Володимирівнапредставник постійної комісії Сумської обласної ради з питань спільної власності територіальних громад та приватизації.

Засідання відкрила – Козупиця К.А., яка оголосила склад комісії, визначивши її правомочність, та ознайомила з порядком денним.

 

Порядок денний

1. Інформація про склад конкурсної комісії по проведенню конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу Сумської обласної ради – Шосткинський ліцей-інтернат спортивного профілю та її повноваження.

2. Про обрання голови конкурсної комісії по проведенню конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу Сумської обласної ради – Шосткинський ліцей-інтернат спортивного профілю.

3. Повідомлення про наявність чи відсутність конфлікту інтересів членів Конкурсної комісії.

4. Перевірка документів поданих учасниками для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади директора комунального закладу Сумської обласної ради – Шосткинський ліцей-інтернат спортивного профілю та прийняття рішення про допущення кандидатів до участі у конкурсі.

5. Формування та затвердження екзаменаційних білетів.

6. Визначення дати, часу проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу Сумської обласної ради – Шосткинський ліцей-інтернат спортивного профілю.

 

Слухали:

1. Козупицю К.А.,секретаряконкурсної комісії, яка повідомила що керуючись Законом України «Про загальну середню освіту» та рішенням Сумської обласної ради від 06.07.2018 «Про порядок призначення і звільнення керівників підприємств, установ та закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області», згідно рішення Сумської обласної ради від 14.12.2018 «Про оголошення конкурсів на посади керівників комунальних закладів» оголошено конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу Сумської обласної ради – Шосткинський ліцей-інтернат спортивного профілю.

Оголошення розміщене на офіційному веб-сайті Сумської обласної ради Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , а також на веб-сайті комунального закладу Сумської обласної ради – Шосткинський ліцей-інтернат спортивного профілю 25.02.2019 року.

Наказом управління майном Сумської обласної ради № 126 від 01.04.2019 року «Про створення конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора комунального закладу Сумської обласної ради – Шосткинський ліцей-інтернат спортивного профілю», затверджено склад Конкурсної комісії.

Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить 9 осіб.

Також, у роботі конкурсної комісії бере участь представник Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації з правом дорадчого голосу за поданням директора Департаменту ХАРЛАМОВ Юрій Іванович – начальник відділу інклюзивної освіти, позашкільної та виховної роботи управління дошкільної, загальної середньої та інклюзивної освіти, позашкільної та виховної роботи Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті Засновника впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку Засновника, його представників.

Відповідно до Положення про конкурс, члени конкурсної комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного добору.

Перед початком розгляду документів, поданих кандидатами на участь у конкурсному доборі, член конкурсної комісії зобов’язаний повідомити про конфлікт інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків, про що зазначається в протоколі.

Член Конкурсної комісії, який повідомив про конфлікт інтересів, участі в голосуванні не бере.

Відповідно до Положення про конкурс, секретар конкурсної комісії призначається з числа працівників управління майном Сумської обласної ради, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу та не входить до її складу.

Згідно наказу управління майном Сумської обласної ради № 126 від 01.04.2019 року «Про створення конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора комунального закладу Сумської обласної ради Шосткинський ліцей-інтернат спортивного профілю» секретарем призначено Козупицю Каріну Андріївну – головного спеціаліста-юрисконсульта юридичного відділу управління майном Сумської обласної ради.

Вирішили:

Інформацію взяти до відома.

Голосували:

За - Одноголосно

 

Слухали:

2. Козупицю К.А.,секретаряконкурсної комісії, яка запропонувала обрати голову Конкурсної комісії.

 

Виступили:

Харламов Ю.І., запропонував кандидатуру Теліженка О.М.

Теліженко О.М. Повідомив про конфлікт інтересів та утримався від голосування.

Вирішили:

Обрати Теліженко О.М. головою конкурсної комісії по проведенню конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу Сумської обласної ради – Шосткинський ліцей-інтернат спортивного профілю.

 

Голосували:

За – 7

Проти – 0

Утримались – 1

 

Слухали:

3. Козупицю К.А.,секретаря Конкурсної комісії, яка повідомила, що управління майном документи подав один кандидат, а саме Захарченко Валерій Степанович, особисто та у строк подав заяву про допуск до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора комунального закладу Сумської обласної ради Шосткинський ліцей-інтернат спортивного профілю. Разом із заявою було надіслано документи: резюме, мотиваційний лист, копія диплома, копія паспорта, копія трудової книжки, довідка про відсутність судимості.

 

Виступили:

Теліженко О.М., запропонував членам Конкурсної комісії перевірити документи на відповідність вимогам установленим законодавством.

Теліженко О.М., запропонував Захарченку В.С. коротко розповісти про себе та свою діяльність.

Захарченко В.С., розповів про освіту, досвід роботи та плани щодо розвитку закладу.

 

Вирішили:

Документи повністю відповідають вимогам законодавства України.

Голосували:

За – одноголосно.

 

Вирішили:

Вирішили допустити Захарченка В.С. до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади директора комунального закладу Сумської обласної ради – Шосткинський ліцей-інтернат спортивного профілю.

Голосували:

За – одноголосно.

 

Слухали:

4. Козупицю К.А. зазначили, що Порядком проведення конкурсу визначено перелік питань на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та зразки ситуаційних завдань.

Теліженка О.М. запропонував сформувати екзаменаційні білети відповідно до вказаного переліку та списку.

 

Вирішили:

Сформувати екзаменаційні білети відповідно до переліку питань на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та зразків ситуаційних завдань згідно додатків до Положення про проведення конкурсу в кількості 15 штук.

 

Голосували:

«За» - одноголосно

 

Слухали:

5. Теліженка О.М., який запропонував провести конкурсна заміщення вакантної посади директора комунального закладу Сумської обласної ради – Шосткинський ліцей-інтернат спортивного профілю 23 квітня 2019 року, початок 14 год.00 хв.

 

Вирішили:

Провести конкурсна заміщення вакантної заміщення вакантної посади директора комунального закладу Сумської обласної ради – Шосткинський ліцей-інтернат спортивного профілю 23 квітня 2019 року початок 14 год.00 хв.

 

Голосували

«За» - одноголосно

 

Голова Конкурсної комісії О.М. Теліженко

Члени Конкурсної комісії:
Н.Є. Калініченко
І.М. Лісунов
О.П. Король
О.Г. Мирошниченко
Н.В. Левченко
О.М. Осипенко
Г.В. Дунаєвська
Ю.І. Харламов

Секретар Конкурсної комісії: К.А. Козупиця

 

Матеріали за тематикою:

 

 

Останнє оновлення на Середа, 03 квітня 2019, 07:54

Електронні петиції

Документи облради

facebook twitter youtube