Протокол №1 засідання конкурсної комісії по проведенню конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу Сумської обласної ради Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою

Протокол №1

засідання конкурсної комісії по проведенню конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу Сумської обласної ради Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою

 

02.03.2019 року, 10 год. 00 хв.   м. Суми

Комісія, створена згідно з наказом управління майном Сумської обласної ради від 01.04.2019 № 125 в кількості 9 осіб.

Конкурсна комісія засідає у складі 9 осіб, а саме:

Науменко Ігор Вікторович – представник постійної комісії Сумської обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики.

Коняєва Марія Миколаївна представник постійної комісії Сумської обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, процесів децентралізації, адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності, регламенту, законності та правопорядку, зв'язків із громадськістю, інформаційної та регуляторної політики.

Ільченко Микола Степанович представник постійної комісії Сумської обласної ради з питань спільної власності територіальних громад та приватизації.

Кабанова Наталія Петрівна – представник трудового колективу; методист комунального закладу Сумської обласної ради Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Бокова Наталія Миколаївна – представник трудового колективу; учитель української мови та літератури комунального закладу Сумської обласної ради Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Дзекелева Світлана Миколаївна – представник трудового колективу; соціальний педагог комунального закладу Сумської обласної ради Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Балабай Ірина Анатоліївна – представник громадського об’єднання батьків учнів.

Нінько Світлана Миколаївна – представник громадського об’єднання батьків учнів.

Пінчук Вікторія Анатоліївна – представник громадського об’єднання батьків учнів.

Секретар конкурсної комісії без права голосу: Козупиця Каріна Андріївна – головний спеціаліст-юрисконсульт юридичного відділу управління майном Сумської обласної ради.

Присутні: Сябренко Олексій Валентинович – заступник начальника управління майном Сумської обласної ради.

Відсутні: Харламов Юрій Іванович – представник Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації з правом дорадчого голосу за поданням директора Департаменту.

 

Засідання відкрила – Козупиця К.А., яка оголосила склад комісії, визначивши її правомочність, та ознайомила з порядком денним.

 

Порядок денний

1. Інформація про склад конкурсної комісії по проведенню конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу Сумської обласної ради Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою та її повноваження.

2. Про обрання голови конкурсної комісії по проведенню конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу Сумської обласної ради Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою.

3. Повідомлення про наявність чи відсутність конфлікту інтересів членів Конкурсної комісії.

4. Перевірка документів поданих учасниками для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади директора комунального закладу Сумської обласної ради Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою та прийняття рішення про допущення кандидатів до участі у конкурсі.

5. Формування та затвердження екзаменаційних білетів.

6. Визначення дати, місця, часу проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу Сумської обласної ради Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою.

 

Слухали:

1. Сябренко О.В., повідомив що керуючись Законом України «Про загальну середню освіту» та рішенням Сумської обласної ради від 06.07.2018 «Про порядок призначення і звільнення керівників підприємств, установ та закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області», згідно рішення Сумської обласної ради від 14.12.2018 «Про оголошення конкурсів на посади керівників комунальних закладів» оголошено конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу Сумської обласної ради Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Оголошення розміщене на офіційному веб-сайті Сумської обласної ради Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , а також на веб-сайті комунального закладу Сумської обласної ради Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою 25.02.2019 року.

Козупиця К.А. повідомила, що наказом управління майном Сумської обласної ради № 125 від 01.04.2019 року «Про створення конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора комунального закладу Сумської обласної ради Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою», затверджено склад Конкурсної комісії.

Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить 9 осіб.

Сябренко О.В., роз’яснив, що Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті Засновника впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку Засновника, його представників.

Відповідно до Положення про конкурс, члени конкурсної комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного добору.

Перед початком розгляду документів, поданих кандидатами на участь у конкурсному доборі, член конкурсної комісії зобов’язаний повідомити про конфлікт інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків, про що зазначається в протоколі.

Член Конкурсної комісії, який повідомив про конфлікт інтересів, участі в голосуванні не бере.

Відповідно до Положення про конкурс, секретар конкурсної комісії призначається з числа працівників управління майном Сумської обласної ради, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу та не входить до її складу.

Згідно наказу управління майном Сумської обласної ради № 125 від 01.04.2019 року «Про створення конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора комунального закладу Сумської обласної ради Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою», секретарем призначено Козупицю Каріну Андріївну – головного спеціаліста-юрисконсульта юридичного відділу управління майном Сумської обласної ради.

Вирішили:

Інформацію взяти до відома.

Голосували:

За - Одноголосно

 

Слухали:

2. Козупицю К.А., секретаряконкурсної комісії, яка запропонувала обрати голову Конкурсної комісії.

 

Виступили:

Науменко І.В., запропонував кандидатуру Ільченка М.С.

Ільченко М.С. Повідомив про конфлікт інтересів та утримався від голосування.

 

Вирішили:

Обрати Ільченка М.С. головою конкурсної комісії по проведенню конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу Сумської обласної ради Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою.

 

Голосували:

За – 7

Проти – 0

Утримались – 1

 

Слухали:

3. Козупицю К.А., секретаря Конкурсної комісії, яка повідомила, що до управління майном документи подали два кандидата, а саме Кострова Любов Олександрівна та Терещенко Ірина Іванівна.

Сябренко О.В. наголосив що, відповідно до Порядку про проведення конкурсу, затвердженого, рішенням Сумської обласної ради від 06.07.2018 «Про порядок призначення і звільнення керівників підприємств, установ та закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області» та оприлюдненого на сайтах оголошення, документи визначені в порядку, учасники конкурсу подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до управління майном у визначений в оголошенні строк, що становить 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Уповноважена особа управління майном приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Козупиця К.А., повідомила, що заява Кострової Л.О. про допуск до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора комунального закладу Сумської обласної ради Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою, разом документами (резюме, мотиваційний лист, копія диплома, копія паспорта, копія трудової книжки, довідка про відсутність судимості) були надіслані поштою.

Таким чином, документи були подані не особисто Костровою Л.О. чи уповноваженою нею особою, а направлені поштою. У зв’язку з цим не можливо встановити особу, яка їх подавала та перевірити документи на відповідність їх оригіналам.

Крім того уповноважена особа управління майном не могла скласти опис поданих документів та надати копію особі, що їх подала.

Також, заява надійшла до управління майном Сумської обласної ради надійшла після завершення строку подання документів визначеного в оголошенні.

Отже вказані документи не можуть бути розглянуті комісією.

 

Вирішили:

Інформацію взяти до відома, заяву Кострової Л.О., направлену до управління майном не у порядку визначеному законодавством та обласною радою - не розглядати. Документи повернути (надіслати) адресату вказаному на конверті.

 

Голосували:

За – Одноголосно.

 

Виступили:

Козупиця К.А. Повідомила, що Терещенко І.І. особисто та у строк було подано заяву про допуск до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою. Разом із заявою було надіслано документи: резюме, мотиваційний лист, копія диплома, копія паспорта, копія трудової книжки, довідка про відсутність судимості.

 

Виступили:

Ільченко М.С., запропонував членам Конкурсної комісії перевірити документи на відповідність вимогам установленим законодавством.

 

Вирішили:

Документи повністю відповідають вимогам законодавства України.

Голосували:

За – одноголосно.

 

Вирішили:

Вирішили допустити Терещенко І.І. до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади директора Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою.

 

Голосували:

За – одноголосно.

 

Слухали:

4. Козупицю К.А. зазначили, що Порядком проведення конкурсу визначено перелік питань на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та зразки ситуаційних завдань.

Ільченко І.І. запропонував сформувати екзаменаційні білети відповідно до вказаного переліку та списку.

 

Вирішили:

Сформувати екзаменаційні білети відповідно до переліку питань на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та зразків ситуаційних завдань згідно додатків до Положення про проведення конкурсу в кількості 15 штук.

 

Голосували:

«За» - одноголосно

 

Слухали:

5. Ільченко М.С., який, за пропозиціями членів конкурсної комісії, запропонував провести конкурсна заміщення вакантної посади директора Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою           23 квітня 2019 року, початок 10 год.00 хв.

 

Вирішили:

Провести конкурсна заміщення вакантної заміщення вакантної посади директора Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою 23 квітня 2019 року початок 10 год.00 хв.

 

Голосували

«За» - одноголосно

 

Голова Конкурсної комісії М.С. Ільченко

Члени Конкурсної комісії:

І.В. Науменко
М.М. Коняєва
М.С. Ільченко
Н.П. Кабанова
Н.М. Бокова
С.М. Дзекелева
І.А. Балабай
С.М. Нінько
В.А. Пінчук

Секретар Конкурсної комісії: К.А. Козупиця

 

 

Матеріали за тематикою:

 

 

Останнє оновлення на Середа, 03 квітня 2019, 07:48

Електронні петиції

Документи облради

facebook twitter youtube