Головна сторінкаПро обласну радуВиконавчий апарат облради


 

Основні завдання відділів виконавчого апарату Сумської обласної ради

Відповідно до розпорядження голови обласної ради від 23.07.2009 "Про положення про відділи виконавчого апарату обласної ради"


 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

відділу організаційного забезпечення діяльності ради

виконавчого апарату обласної ради

 

Основними завдання відділу організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради є:

забезпечення організації підготовки та проведення засідань постійних комісій, президії та сесій обласної ради;

сприяння постійним комісіям, фракціям, депутатам у підготовці питань, які вносяться на розгляд обласної ради; 

підготовка проектів розпоряджень голови обласної ради, проектів рішень обласної ради, її президії з питань, що належать до компетенції відділу;

організація підготовки проектів рішень ради постійними комісіями, фракціями, окремими депутатами, управліннями облдержадміністрації, відповідними установами та організаціями;

організація контролю за виконанням рішень обласної ради, розпоряджень голови обласної ради, інших нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції відділу, а також за окремими дорученнями керівництва обласної ради та виконавчого апарату;

сприяння координації діяльності депутатів обласної ради та посадових осіб керівного складу органів місцевого самоврядування і виконавчої влади відповідно до вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», іншого чинного законодавства;

сприяння координації діяльності виконавчих апаратів органів місцевого самоврядування, обміну інформацією, надання їм практичної та методичної допомоги;

здійснення аналізу виконання місцевими радами рішень обласної ради, її президії.

 


 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

відділу правового забезпечення та кадрової роботи

виконавчого апарату обласної ради

 

Основними завданнями відділу правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради є :

організація правової роботи, спрямованої на забезпечення законності в діяльності обласної ради та її робочих органів;

опрацювання матеріалів щодо стану дотримання чинного законодавства структурними підрозділами виконавчого апарату обласної ради, органами місцевого самоврядування в частині виконання рішень обласної ради;

забезпечення захисту прав та інтересів обласної ради в судах;

організація роботи щодо нагородження відзнаками обласної ради, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;

забезпечення виконання посадовими особами виконавчого апарату обласної ради вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про боротьбу з корупцією»;

організаційне, методичне та правове забезпечення питань щодо проходження служби та трудових відносин у виконавчому апараті обласної ради;

здійснення правової експертизи нормативно-правових актів і проектів таких актів, підготовка і редагування нормативно-правових актів та їх візування.

 


 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

відділу аналізу обласних програм та бюджету

виконавчого апарату обласної ради

 

Основними завданнями відділу аналізу обласних програм та бюджету виконавчого апарату обласної ради є:

проведення економічного аналізу діяльності галузей економіки області, окремих суб’єктів господарювання, 

підготовка аналітичних матеріалів щодо соціально-економічного розвитку області;

участь у підготовці проектів обласного бюджету, програми економічного і соціального розвитку;

аналіз надходжень податків та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів;

вивчення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду щодо пошуку додаткових джерел наповнення доходної частини бюджетів усіх рівнів;

економічне супроводження роботи постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики;

здійснення фінансово-економічного аналізу обласних програм, затверджених обласною радою;

економічне обґрунтування питань, що відносяться до компетенції відділу та вносяться на розгляд постійних комісій обласної ради.

 


 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

відділу інформаційно-аналітичної роботи 

виконавчого апарату обласної ради

 

Основними завданнями відділу інформаційно-аналітичної роботи виконавчого апарату обласної ради є:

інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності голови ради, його заступників, голів постійних комісій, депутатів обласної ради;

проведення заходів, спрямованих на висвітлення в засобах масової інформації діяльності ради, її робочих органів, депутатів;

взаємодія із засобами масової інформації, надання інформаційної допомоги у висвітленні питань діяльності органів місцевого самоврядування;

забезпечення підготовки та проведення прес-конференцій, брифінгів, круглих столів та інших публічних заходів за участі голови ради, його заступників, депутатів, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради;

здійснення акредитації представників засобів масової інформації;

організація, збір та аналітична обробка необхідної інформації, у тому числі щодо стану та перспектив розвитку інформаційного простору регіону;

сприяння взаємодії голови обласної ради, його заступників з політичними партіями, громадськими організаціями; 

підготовка проектів розпоряджень голови обласної ради, рішень обласної ради, її президії з питань, що належать до компетенції відділу;

забезпечення контролю за виконанням рішень обласної ради, розпоряджень голови обласної ради, інших нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції відділу.


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

загального відділу виконавчого апарату обласної ради

Основними завдання загального відділу виконавчого апарату обласної ради є:

робота з вхідною, вихідною кореспонденцією та контроль за її виконанням;

організація технічного контролю за виконанням рішень ради, президії і розпоряджень голови обласної ради та вхідних документів;

організаційно-технічне забезпечення пленарних засідань ради, президії та протоколювання;

організація єдиної системи діловодства у виконавчому апараті обласної ради;

архівна робота;

організація роботи зі зверненнями громадян. 

 


 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

відділу фінансово - господарського забезпечення

виконавчого апарату обласної ради

 

Основним завданням відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради є:

фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, її виконавчого апарату, президії, постійних комісій, депутатів;

забезпечення сучасними інформаційними технологіями для автоматизованої обробки, систематизації та аналізу інформації;

організація, збір та аналітична обробка інформації в електронному вигляді згідно з установленим порядком, у тому числі щодо стану та перспектив розвитку інформатизації регіону;

технічний супровід та своєчасне наповнення веб-сайту обласної ради;

впровадження у виконавчому апараті обласної ради системи технічного захисту інформації;

забезпечення координації діяльності відділів виконавчого апарату обласної ради, органів місцевого самоврядування з питань оперативності надання та передачі інформації, регламентованого доступу користувачів до баз даних обласної ради, сумісності застосованих програм і апаратних засобів;

забезпечення контролю і відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації, складання та подання зведеної бухгалтерської звітності відповідним органам у встановлені терміни;

забезпечення організації проведення економічного аналізу з метою виявлення резервів та запобігання втратам;

забезпечення організації контролю за виконанням рішень обласної ради, розпоряджень голови обласної ради, інших нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції відділу, та окремих доручень керівництва обласної ради, її виконавчого апарату.


 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

відділу з питань міжнародного співробітництва та інвестицій

 

-     сприяє розвитку міжнародних зв'язків, міжрегіонального, транскордонного і прикордонного співробітництва Сумської області;

-     сприяє реалізації євроінтеграційної політики України на регіональному рівні;

-     сприяє забезпеченню реалізації державної зовнішньоекономічної політики у сфері зовнішніх зносин і міжнародного торговельно-економічного співробітництва на регіональному рівні;

-     сприяє реалізації політики економічного й соціального розвитку регіону шляхом розвитку міжнародного співробітництва у галузі економіки, торгівлі, екологічної безпеки, охорони здоров'я, науки, освіти, культури, туризму та інших сфер суспільного життя;

-     здійснює протокольне забезпечення діяльності голови, першого заступника та заступника голови обласної ради в заходах за участю представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, та офіційних іноземних делегацій, а також перебування в області представників іноземних держав та міжнародних організацій, офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав;

-     розробляє програми перебування делегацій, груп та окремих представників іноземних держав у частині, що стосується обласної ради, організовує протокольні заходи та проводить зустрічі, веде листування та переговори з іноземними делегаціями у межах повноважень відділу;

-     здійснює підготовку проектів угод, меморандумів, протоколів зустрічей з питань зовнішніх зносин обласної ради;

-     забезпечує організацію участі керівництва обласної ради та депутатів місцевих рад у міжнародних заходах, які проводяться в Сумській області та інших регіонах України, за участю представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, та офіційних іноземних делегацій;

-     забезпечує організацію візитів офіційних делегацій обласної ради до іноземних держав;

-     вивчає міжнародний, місцевий і регіональний досвід діяльності самоврядних структур, надає методичну допомогу місцевим радам, їх органам, посадовим особам та депутатам щодо виконання закріплених повноважень, удосконалення роботи органів місцевого самоврядування, готує відповідні інформаційно-методичні матеріали (у межах повноважень відділу);

-     готує керівництву обласної ради пропозиції з питань міжнародного, транскордонного, прикордонного співробітництва області та регіональних аспектів євроінтеграції;

-     сприяє взаємодії і зв'язкам обласної ради з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн;

-     сприяє участі органів місцевого самоврядування та територіальних громад області в підготовці проектних пропозицій для участі в конкурсних відборах на отримання додаткових коштів від державних фондів, міжнародних асоціацій, програм і проектів у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України;

-     за дорученням голови обласної ради розробляє проекти розпорядчих документів, що належать до компетенції обласної ради та її виконавчого апарату, а також бере участь у розробці таких документів;

-     сприяє постійним комісіям, фракціям, депутатським групам, депутатам у підготовці питань, які виносяться на розгляд обласної ради;

-     організовує контроль за виконанням рішень обласної ради, розпоряджень голови обласної ради, інших нормативно – правових актів з питань, віднесених до компетенції відділу, а також за окремими дорученнями керівництва обласної ради та виконавчого апарату;

-     за потребою бере участь у роботі постійних депутатських комісій з питань, віднесених до повноважень відділу;

-     збирає та аналізує інформацію з питань, що належать до компетенції відділу;

-     вирішує інші питання діяльності відділу в межах та порядку, визначених законодавством та цим Положенням.

(Відповідно до п. 6 Додатку розпорядження заступника голови Сумської облради від 16.10.2015 "Про внесення змін до розпорядження голови обласної ради від 23.07.2009 "Про положення про відділи виконавчого апарату обласної ради"")

 

Останнє оновлення на П'ятниця, 11 грудня 2015, 15:38

Увага!

17 серпня о 10.00 (каб.29) відбудеться засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, міжнародного та міжрегіонального співробітництва.

Електронні петиції

Документи облради

youtube twitter facebook google plus